Općinski sud u Makarskoj 11. svibnja počinje s radom po posebnom režimu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ

URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: Su- 143/2020-23

Makarska, 27.travnja 2020.

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ( „ Narodne novine“ broj 28/13,33/15,82/15,82/16,67/18 i 126/19 ) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ( „Narodne novine“ broj37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 ,81/19, 39/20 i 47/20) te preporuke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl.broj Su- IV-125/2020 od 13.ožujka 2020.godine i Su-IV-125/2020 od 15.travnja 2020.godine,sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj donosi

O D L U K U

I.Ovom Odlukom određuje se rad Općinskog suda u Makarskoj i Stalne službe u Imotskom u razdoblju od 4.svibnja 2020.godine pa nadalje.

II.Ročišta zakazana za razdoblje od 4.svibnja do 11.svibnja 2020.godine se odgađaju.

III.Ročišta se nastavljaju održavati od 11.svibnja 2020.godine pa nadalje prvenstveno u predmetima:

-koji su po zakonu hitni

-starim predmetima

-predmetima u kojima su određeni rokovi suđenja u razumnom roku

-prekršajnim predmetima koji su zakonski hitni i u kojima nastupa zastara prekršajnog progona

-i koji su pred okončanjem,

te vodeći računa o broju sudionika u predmetu., sve uz ograničenja određena ovom Odlukom.

IV.U ostalim predmetima ročišta će se održavati vodeći računa o starijima i onima koje je moguće provesti s obzirom na poštivanje epidemioloških mjera, s tim da je , uz pridržavanje epidemioloških mjera moguće i održavanje očevida na licu mjesta. Odluku o odgodi rasprava koje ne spadaju u kategoriju navedenu pod toč. III ove Odluke suci će procjenjivati u svakom pojedinom slučaju i o tome obavijestiti stranke ( telefonom, e-mailom ili poštom).

V.Ročišta za raspravu održavati će se , u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.ožujka 2020.godine ( „ Narodne novine „ broj 32/20) koja se odnosi na mjeru socijalnog distanciranja u razmaku od najmanje 2 ( dva) metra u zatvorenom prostoru ,u sjedištu suda i Stalnoj službi u Imotskom, samo u sudnicama veličine kojima se poštuju mjere socijalne distance.

VI.Pri održavanju ročišta treba se držati obvezni razmak od 15 minuta između dva ročišta potreban za provjetravanje prostorije, dezinfekciju opreme i namještaja te postizanja što većeg izbjegavanja kontakata između stranaka koje dolaze na ročište.

VII.Ukoliko će na određeno ročište biti pozvano 4 ili više osoba, takvo ročište može se zakazati i održati jedino u sobi broj III za sjedište sudaU tom slučaju raspored i korištenje te prostorije potrebno je unaprijed provjeriti u Uredu predsjednice suda.Za stalnu službu u Imotskom , odluku o potrebi i mogućnosti korištenja veće prostorije donijeti će Voditeljica Stalne službe.

VIII.Zakazivanje i održavanje ročišta sukladno ovoj Odluci , odnosno provedbu ove Odluke pratiti će i provjeravati Ured predsjednice suda u sjedištu suda i Voditeljica Stalne službe u Imotskom koja će o uočenim nepravilnostima bez odgode obavijestiti Ured predsjednice suda.

IX.Svaku sudnicu potrebno je opskrbiti sredstvom za dezinficiranje namještaja i ostale uredske opreme te zaštitnim maskama i rukavicama za suca, sudskog savjetnika i zapisničara.

X.Strankama, punomoćnicima stranaka i zakonskim zastupnicima stranaka kao i svim drugim sudionicima u postupku pozvanim na ročište ( svjedoci, vještaci isl) neće biti dozvoljen ulazak u zgradu suda bez zaštitne maske , uz obavezno korištenje sredstva za dezinfekciju.

XI.Pravosudni policajac u zgradi u sjedištu suda i Stalnoj službi u Imotskom , službenik ili namještenik raspoređen na ove poslove, dužan je utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu suda te u aplikaciji https://covidprovjera.pravosudje.hr/ provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraze korona virusom ( COVID 19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera , neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.

XII.Pravosudni policajac propuštati će u sud samo osobe koje imaju pisani poziv suda i netom prije održavanja ročišta.

XIII.Pravosudni policajac na ulazu u zgradu suda i Stalnu službu u Imotskom , pri dolasku i pregledu stranaka , koristit će zaštitne rukavice, masku i sredstvo za dezinfekciju.

XIV.Sudske pisarnice i nadalje ne primaju stranke , a svi podnesci se do daljnjeg imaju dostavljati putem pošte ilie komunikacijomilie-mailom objavljenim na web stranici sudate se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnoj službi.

XV. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmeti ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

XVI.Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na porti sjedišta suda u Makarskoj,te na porti Stalne službe u Imotskom, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

XVII. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke ćeodlagati u kutije koje će biti postavljene na porti u sjedištu suda u Makarskoj, te na porti Stalne službe u Imotskom s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

XVIII. Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakata (broj telefona ili e-mail) te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.

XIX. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom , te će se istima obavljati dostava pismena putem e-komunikacije. Do daljnjega se obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

XX. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom i poštom te telefonom.

XXI.Dežurstva prekršajnih sudaca odvijati će se prema redovitom rasporedu.

XXII.Suci, službenici i namještenici u sjedištu suda i u Stalnoj službi u Imotskom raditi će svaki radni dan.

SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE

POSLOVA SUDSKE UPRAVE:

MARIJANA VISKOVIĆ

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.