Obavijest za javno nadmetanje - Koncesijska odobrenja

Vijeće za davanje koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru

342-01/21-01/2
2147/01-03/3-21-17
21. lipnja 2021.g.

O B A V I J E S T

Dana 16. lipnja 2021. godine održana je sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Makarske, na kojoj su pregledani zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja pristigli po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2021. godinu Klasa:342-01/21-01/2, Ur.broj:2147/01-03/3-21-8 od 21. svibnja 2021. godine.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva Vijeće je utvrdilo da se za obavljanje djelatnosti komercijalno-rekreacijskih sadržaja (iznajmljivanje ležaljki i suncobrana) za:

-  broj 10 -  plaža Cvitačka - (ispred caffe bara Cubano)

-  broj 14 – plaža Blace

-  broj 19 - plaža Blace,

javilo više podnositelja zahtjeva koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Slijedom navedenog, a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2021. godinu, pozivaju se slijedeći podnositelji zahtjeva:

 

- AGROLINO d.o.o.

- R.I. - KONCEPT LUXURY d.o.o.

 Za lokaciju br. 10 

 

- ANA TOPIĆ

- IVAN VUKOJA

- MIRKO ROSO

Za lokaciju br. 14

 

- ANA TOPIĆ

- BISTRO MORE j.d.o.o.,

 Za lokaciju br. 19

na javno nadmetanje, koje će se održati 01.07.2021. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s početkom u 13,00 sati.

Pozvani podnositelji zahtjeva na javnom nadmetanju mogu ponuditi jedinični iznos na ime naknade za davanje koncesijskog odobrenja, koji mora biti veći od iznosa propisanog Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2021. godinu, odnosno Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Na javnom nadmetanju, kroz licitaciju, svaki podnositelj zahtjeva može ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava. Koncesijsko odobrenje izdaje se onom podnositelju zahtjeva koji je ponudio najveći iznos naknade.

 PREDSJEDNICA VIJEĆA

                                                                                                               Hloverka Novak Srzić      

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.