Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na parkingu (kontrolor)

Klasa: 112-02/17-01/1
Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-14
Makarska, 22. ožujka 2017.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/17-01/1; URBROJ: 2147/05-04-02/6-17-01, objavljenog dana 03. ožujka 2017. godine o prijmu u službu djelatnika na parkingu-kontrolora - 4 izvršitelja/ica, na neodređeno, vrijeme daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – djelatnika na parkingu-kontrolor, a koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, održat će se dana 28. ožujka 2017. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 09.00 sati.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:


1. Damir Baban
2. Nenad Družianić
3. Zlatko Ištuk
4. Drago Klepač
5. Matej Lozina
6. Nikola Mrkonjić

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
1. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju parkiranja, vremenu naplate, visini naknade, povlaštenoj parkirnoj karti i rezerviranom parkirnom mjestu u Gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“, broj 4/17)
2. Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/16)
3. Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 9/13)

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», broj 6/09 15/09.

Prijavljeni kandidati koja ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za prijam u
službu djelatnika na parkingu


Oglašeno: 22. ožujka 2017.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.