Obavijest Makarskog komunalca d.o.o.: Podjela novih čipiranih spremnika počinje u ponedjeljak 14. listopada

Poštovani korisnici usluga,

ovim Vam obavještavamo da će Makarski komunalac d.o.o. Makarska u vremenu od 14. listopada do 14. prosinca 2019. godine vršiti zamjenu dosadašnjih spremnika od 120 l i 240 lza nove čipirane spremnika od 120 l i 240 l, namjena odvoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstva – obiteljske kuće.

Zamjena spremnika vršiti će se sukladno rasporedu. Po redoslijedu podjele spremnika, molimo da netko iz domaćinstva bude prisutan na primopredaji.Podjela započinje 14. listopada 2019. godine s predjelom Ratac. Dosadašnji spremnik, koji korisnik će moći prenamijeniti kao spremni za ambalažni otpad – plastika, metal, tetrapak, zadržati za vlastite potrebe ili vratiti dodijeljeni spremnik Makarskom komunalcu d.o.o..

Protekom roka zamjene Makarski komunalc d.o.o. će prilikom odvoza miješanog komunalnog otpada prazniti samo čipirane spremnike, dok će se ostali nečipirani spremnici koji se zateknu na javno-prometnoj površini uklanjati.

Od 14. listopada podjela se vrši u sljedećim ulicama Roseto degli Abruzzi, Maslinarska, Vinogradarska, Cvjetna, Alberta Fortisa, Pod trećim mostom i Put Cvitačke,.

Za više informacija kontakt: tel:021/695-010 i e-mail: makarski.komunalac@makom.hr

Makarski komunalac d.o.o.

Makarska

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.