Novi Natječaji

8.2.2012.

Dostavljamo vam čak 5 novih natječaja, i to: Natječaj za kratku priču, Natječaj za novinare iz kulture, Poziv za dizajnere, Foto-video natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola, Natječaj za studente bibliotekarstva i informacijskih znanosti iz čitavog svijeta za najbolji studentski rad.
Nadamo se da će se naši sugrađani odvažiti u nekom od trenutno aktualnih natječaja koje redovito objavljujemo na našim web stranicama.Lapis Histriae 2012 – natječaj za kratku priču


prijava: 07.04.2012.
organizator: Forum Tomizza
url: http://forumtomizza.com/hr/lapis-histriae

13. međunarodni pogranični susreti Forum Tomizza (Trst-Kopar-Umag, 23.-26. 5. 2012.) objavljuju: Međunarodni književni natječaj Lapis Histriae 2012 za kratku priču na temu: Sveci ili smutljivci? Pozivaju se autori da pošalju svoje nove priče do 7. travnja 2012. godine.

Tako je govorio Fulvio Tomizza: 'To su smutljivci koji žele unijeti fašizam, komunizam, religiju, talijanizam, hrvatstvo... Drže se kao da su svetačke figure, u svakom slučaju posvećene i iznad nas. Ali u jednom trenutku i oni umiru, kao i bilo tko od nas.'

Kriteriji natječaja:
- tekst mora biti izvoran i neobjavljen;
- ne smije biti dulji od 15 kartica (27.000 znakova, uključujući razmake);
- u obzir dolaze svi jezici (i dijalekti!) naše regije;
- autori se natječu isključivo s jednim radom;
- najbolji rad bit će nagrađen simboličnim artefaktom Lapis Histriae, te novčanom nagradom u iznosu od 1.000,00 eura;
- stručni ocjenjivački odbor broji tri člana;
- ocjenjivački odbor zadržava pravo ne dodijeliti nagradu;
- tekstu treba priložiti osobne podatke (adresu, broj telefona, e-mail, kratku biografiju s godinom rođenja).

Dvanaest radova po izboru žirija bit će objavljeno u Zborniku Lapis Histriae 2012 krajem godine. Nagrada će se svečano dodijeliti autoru pobjedničkog rada na 12. Forumu Tomizza, u Umagu, 25. 5. 2012. godine.

Radovi, otisnuti u 4 primjerka, šalju se poštom na adresu:
Gradska knjižnica Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Hrvatska
s naznakom za Lapis Histriae
i dodatno na e-mail: lapis@gku-bcu.hr

Radovi koji ne budu stigli na obje navedene adrese neće ući u konkurenciju

Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag, lapis@gku-bcu.hr, +385/52/721-561
Natječaj za novinare iz kulture


url: http://www.nrw-kultur.de/internationale-kultur

Javna inicijativa u kulturi njemačke savezne zemlje Sjeverne Rajne i Vestfalije 'NRW KULTURSekretariat', u okviru Međunarodnog programa za posjetitelje, raspisala je natječaj za novinare iz kulture. Cilj programa je da strani novinari, kroz posjete festivalima i kulturnim događanjima te u razgovorima i intervjuima s kulturnim djelatnicima i umjetnicima, upoznaju kulturni život Sjeverne Rajne i Vestfalije.

Dostupni su sljedeći programi:
- lit.COLOGNE i književna scena u Sjevernoj Rajni i Vestfaliji (rok prijave: 8. 2. 2012.)
- Nova glazba na Rajni i Ruhru (rok prijave: 2. 3. 2012.)
- Kazališni komadi Mühlheima i kazališna scena Sjeverne Rajne i Vestfalije (rok prijave: 14. 3. 2012.)

Za sudjelovanje u programu Kazališni komadi Mühlheima i kazališna scena Sjeverne Rajne i Vestfalije potrebno je znanje njemačkog, a za ostala dva programa znanje njemačkog ili engleskog jezika.

Organizator snosi troškove boravka, putovanja i programa. Kotizacija za sudionike programa iznosi 50 eura, a nakon putovanja od posjetitelja se očekuje objava priloga o programu (članak, intervju i sl.).

Kontakt
Frau Elgin Wolf
Projektassistentin
+49 (0)202 - 69827222
wolf@nrw-kultur.de
QUERCUS 2012 – poziv dizajnerimaprijava: 25.02.2012.
organizator: USAID – Sida FIRMA Project Bosnia & Herzegovina / Vanjskotrgovinska komora BiH, Drvni klaster u BiH / Sarajevo Economic Region Development Agencya / 4a.info portal
url: http://www.a4a.info

Pozivaju se dizajneri, 14 do 34 godina starosti, da sudjeluju u međunarodno-regionalnom, anonimnom, jednostupanjskom anketnnom natječaju dizajna inovativnog drvnog proizvoda s tržišnim potencijalom - QUERCUS 2012. Rok za registraciju je 25. veljače.

Ovaj natječaj nastaje u vrijeme svjetske ekonomske krize pa se organizator odlučio da tema ovogodišnjeg raspisa bude 'recesijska': dizajn inovativnog drvnog proizvoda s tržišnim potencijalom. Svatko tko ima u svojim ladicama, glavi, papirima, kompjuterima interesantan prijedlog namještaja ili proizvoda od drveta, sada ima šansu da ga ponudi. To može biti namještaj u garniturama ili pojedini elementi, upotrebni ili dekorativni predmeti, suveniri, igračke. Jedini uvijet je da se kao osnovni materijal koristi drvo. Upotreba svih ostalih materijala je moguća, ali kao sekundarnih materijala, koji ne dovode u pitanje da je to proizvod drvne industrije.

Predloženi rad ne smije biti već realiziran ili u proizvodnji, publiciran ili javno izlagan. Pri dodjeli priznanja žiri će se opredjeljivati na osnovu inovativnosti, estetičnosti, jasnoće koncepta, ergonomičnosti, izvodljivosti i ostalih kriterija bitnih, kako u pogledu formalno/tehnoloških karakteristika pojedinog prijedloga, tako i ocjene senzibilnosti autora prema drvetu kao osnovnom materijalu. Ovaj put će se posebno cijeniti marketinška vrijednost i tržišni potencijal, te socijalne relacije i vrijednosti koje dizajn uspostavlja u interakciji s korisnikom i okruženjem. Žiri će također u vrednovanju radova uzimati u obzir, ali samo kao dopunski kriterij, kvalitetu prezentacije i jasnoću prikaza i tumačenja koncepta ideje pojedinog prijedloga.

Pravo sudjelovanja imaju mladi profesionalci, studenti i amateri pod uvijetom da su građani regije i starosti od 14 do 34 godine (s danom raspisivanja natječaja 1.02.2012). Regiju u smislu ovog raspisa čine Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Makedonija.

Na natječaju nemaju pravo sudjelovanja:
- zaposleni i članovi njihovih obitelji, u tvrtkama organizatorima natječaja;
- članovi obitelji žirija natječaja;
- zaposleni u tvrtkama iz kojih dolaze pojedini članovi žirija.

Rok za predaju radova putem Interneta je 1. ožujak 2012. 23:59:00. 7. ožujka žiri završava selekciju. Od 15. do 19. ožujka organizira se izložba radova na sajmu Interio.

Predregistracija sudionika vrši se preko web lokacije natječaja. Ova predregistracija sudionika natječaja je važna kako bi se formirao email listing preko kojeg će se potencijalni sudionici na vrijeme obavještavati o događanjima u vezi natječaja, Na osnovu predregistracija organizator može izvršiti procjenu mogućeg odaziva, te obaviti odgovarajuće pripreme oko izložbe i kataloga. Ime, email adresa i ostali podaci u predregistraciji su samo za potrebe Internet korespondencije i ne predstavljaju stvarne podatke autora. Konačna registracija se vrši dostavom koverte sa stvarnim podacima autora rada ili tima autora a dostavlja se posebno – preporučenom poštom, a kako je to navedeno u propozicijama za dostavu rada. Pojedinac ili tim sudionika u natječaju mogu dostaviti radova koliko žele, s tim da se svaki rad prijavljuje potpuno odvojeno.

Projekt će biti prezentiran na dva nacrta A2 (420 x 594 mm) položenog (landscape) formata. Nacrti će na izložbi biti postavljeni jedan iznad drugog na laganom panou (kapa) veličine B1 formata. Isti nacrti će se koristiti za formiranje kataloga dimenzije A4. Sugerira se natjecateljima da prvi list koriste više za grafičku percepciju rada, a drugi za eventualne analize, objašnjenja i/ili opis. Izbor veličine fonta treba omogućiti čitanje teksta i kada se nacrt otisne na list formata A4 (veličina kataloga). Natjecatelji treba napraviti samo elektronsku pripremu nacrta, dok će tisak i opremanje panoa obaviti organizator. Dopuštena pisma i jezici su službeni jezici i pisma zemalja regije.


Projekt se dostavlja putem Interneta u elektronskoj formi. Svaki list treba dostaviti u odvojenom dokumentu, a čija veličina ne bi trebala prelaziti 2 MB. Za dokumente treba koristiti JPG format s 256 boja, a veličine maksimalno 3500 x 2480 piksela.

Nazivi dokumenata su osobna šifra koja se sastoji od osam karaktera. Prvih sedam karaktera dodjeljuje natjecatelj po svom izboru jedinstveno za oba priloga, a osmi karakter je za prvi nacrt - slovo 'A', za drugi nacrt - slovo 'B'. Nije dozvoljena upotreba točke i karaktera koje operativni sistem ne dopušta za ime dokumenta. Koristiti samo latinična slova engleskog pisma.

Organizator će, nakon prijema, svim radovima dodijeliti svoje radne šifre pod kojima će radovi biti ocjenjivani. Natjecatelji će neovisno od radova poslanih u elektronskoj formi, dostaviti preporučenom poštom kovertu s imenom autora rada (članovima tima), kućnim i email adresama i kontakt telefonima. U slučaju da je autor rada tim, izdvojiti ime autora člana tima preko koga će se izvršiti dogovaranje realizacije nagrade u ime cijelog tima. Na koverti ispod adrese primaoca naznačiti 'podaci o autorima natječajnog rada pod šifrom: (navesti osobnu šifru rada - 7 karaktera)'.

U cilju prevladavanja eventualnih problema oko dostave pošte putem 'klasičnog maila', u obostranom interesu je da se dostava ove koverte izvrši što je god moguće ranije, ne čekajući dostavu rada u elektronskoj formi. Dostavom koverte je izvršena konačna registracija učesnika. Evidencija o prijemu koverte i radova pod odgovarajućim šiframa bit će objavljena na web lokaciji natječaja: dostava radova.

Adresa za dostavu koverte s podacima autora je:
Studio A4A
Kranjčevićeva 9/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email adresa za dostavu natječajnog rada je: editorial@a4a.info

OPAli fotku, OPAli videoprijava: 01.03.2012.
organizator: Udruga za promicanje vizualne kulture OPA
url: http://www.opa.hr

Udruga za promicanje vizualne kulture OPA trenutno provodi projekt/natječaj OPAli (opali fotku, opali video), koji je usmjeren na učenike osnovnih i srednjih škola. Prijave se primaju do 1. ožujka.

Projekt se sastoji od:
- foto i video radionica pod vodstvom likovnih umjetnika, dizajnera i fotografa;
- nagradnog natječaja;
- izložbe (u virtualnom i stvarnom prostoru);
- i sveg pozitivnog što će nastati kao rezultat ovog projekta.

Medij: foto/video kamera na mobilnom telefonu.
Tema: Poruka.
Bilo koja vrsta i razina poruke koja se može prenijeti vizualnim sredstvima;
- fotografijom ili videom zabilježiti poruke koje nam se nameću u svakodnevnoj okolini;
- bilježenje načina na koji komuniciramo;
- fotografije i video radovi kojima nešto 'poručujemo'…

Kategorije: fotografija, fotomanipulacija (fotomontaža, fotokolaž, foto strip…), video i animacija.

Posebno će se ocjenjivati radovi učenika osnovnih, a posebno srednjih škola. Kriteriji ocjenjivanja: originalnost pristupa temi i vizualna kvaliteta radova.

Akcijom OPAli želi se ukazati na sveprisutnost vizualnih sadržaja koje svakodnevno konzumiramo i potrebe za kvalitetnijim vizualnim obrazovanjem. Ovog puta poseban je naglasak stavljen na upotrebu suvremenih tehnologija u svakodnevnoj komunikaciji.

Mobiteli, iPodovi, iPhonei, prijenosna računala i ostali mobilni uređaji omogućuju nam brzu izmjenu informacija, ali i veliku mogućnost manipulacije audio i vizualnim sadržajima. Mnoštvo sadržaja koje razmjenjujemo ima naglasak upravo na vizualnom; dovoljno je pogledati samo Facebook stranice ili ponudu vizualnih simbola i grafičkih aplikacija na prosječnom mobitelu.

Trebamo li odgajati 'pogled' za smislenu konzumaciju ovih sadržaja ili je dovoljno snalaziti se među 'ikonama' na zaslonu ekrana? Cilj ove akcije je ponovo skrenuti pozornost na važnost vizualnog obrazovanja u suvremenom društvu i na njegovu zanemarenost u hrvatskom školstvu.Natječaj IFLA-e za najbolji studentski rad u 2012.


vrijeme: 11.08.2012. - 17.07.2012.
prijava: 01.05.2012.
mjesto: Helsinki, Finska
organizator: IFLA
url: http://conference.ifla.org/ifla78

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) objavljuje 4. izdanje natječaja za najbolji studentski rad u 2012. godini. Natječaj vodi IFLA-ina Sekcija za obrazovanje i izobrazbu (SET SC). Prijave radova primaju se do 1. svibnja.

Cilj Nagrade jest:
- potaknuti studente bibliotekarstva i informacijskih znanosti da se prijave radovima na temu ovogodišnje Generalne skupštine IFLA-e;
- svake godine nagraditi najbolje studente;
- omogućiti studentima sudjelovanje na Skupštini IFLA-e;
- omogućiti studentima upoznavanje o aktivnostima IFLA-e;
- pripremiti i potaknuti nove generacije studenata na sudjelovanje u aktivnostima IFLA-e.

Ciljanu skupinu čine studenti bibliotekarstva i informacijskih znanosti iz čitavog svijeta, koji su upisani na prvostupanjski i drugostupanjski studij (PhD studenti se ne primaju).

Odabrani rad bit će predstavljen tijekom 78. skupštine IFLA-e, koja se organizira od 11. do 17. kolovoza 2012. u Helsinkiju, Finska. Tema ovogodišnje Skupštine je 'Knjižnice sada! – inspirativne, iznenađujuće, osnažujuće'.

Za studente s manje iskustva u pisanju sažetaka / radova, dostupni su predlošci, koji se mogu vidjeti Internet stranici.

Studenti čiji su sažeci prošli selekciju IFLA-e, da bi se prijavili za Nagradu, trebaju poslati:
- kompletni rad;
- kopiju potvrde o selekciji od strane IFLA-e;
- pismo preporuke profesora.

Prijave se šalju putem email-a ili običnom poštom na:
IFLA SET SC Secretary: Dr. Petra Hauke
Hochkalterweg 3a
D-12107 Berlin
Germany
email: petra.hauke@buchprojekte.com

Kriteriji:
- povezanost s temom Skupštine;
- odnos prema relevantnim diskusijama o trenutnim temama iz područja, uključujući prikladnu literaturu;
- kvalitetne ideje, istraživačke metode, rezultati i argumenti;
- kvalitetno pisanje i referiranje.

Prijavljene sažetke ocjenjuje stručni savjet, koji odabire do tri finalista, od kojih se odabire samo jedan koji će sudjelovati na Skupštini.

Nagrada uključuje:
- registraciju na 78. skupštinu IFLA-e, plus pokrivene putne troškove i smještaj, ukupno u iznosi do 1000 €;
- godinu dana članstva u IFLA-i;
- preporuku za objavu članka u IFLA Journalu.

Finalisti na 2. i 3. mjestu dobivaju potvrdu te godinu dana besplatnog članstva u IFLA Education & Training Section.