Natječaj Zaklade Adris

3.5.2012.

ZAKLADA ADRIS, Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj (u daljnjem tekstu: Zaklada), sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Adris, članku 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris te Odluke Zakladne uprave od 22. ožujka 2012. godine, raspisujeNATJEČAJ

za dodjelu sredstava Zaklade Adris

za sljedeće programe Zaklade:

ZNANJE I OTKRIĆA, program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima


STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA, program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te potpore humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja


Projekt "ZAKLADA ADRIS DARUJE VAM SVJETLOST", operacije očiju u Poliklinici "Svjetlost"

Za sve programe Zaklade propisani su opći i posebni kriteriji za odabir.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava su:

- kvaliteta prijedloga projekta/programa i njihov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
- originalnost, stupanj inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene
- doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
- strateška važnost prijedloga projekta/programa i njihova sposobnost da unaprijede područje programa
- vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:
- izvrsnost - učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima i sl.
- materijalno stanje učenika i studenata
- izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu
- ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlažu dodjelu potpore

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

za područje Stvaralaštvo:
- vrhunska umjetnička ostvarenja
- originalnost programa/područja (prednost imaju oni programi/područja koji su deficitarni u Hrvatskoj)
- originalnost projekata i njihovo moguće značenje za hrvatsku kulturu (prednost imaju originalni projekti koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo)

za područja Ekologija i Baština:
- inovativnost, kvaliteta, dostupnost i jasnoća obrazovnih programa (prednost imaju programi koji su namijenjeni širem sloju ljudi te koji su laki za provedbu i razumijevanje)
- kvaliteta, mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
- vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

za područje Dobrota:
- hitnost, odnosno neophodnost pružanja tražene pomoći
materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
- značenje projekata/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe

Za dodjelu STIPENDIJE Zaklade, za školsku/akademsku godinu 2012./2013. imaju se pravo natjecati:

- Učenici srednje škole koji nisu stariji od 18 godina i redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i ako:

- nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu srednje škole/studija
- nisu apsolventi ni maturanti
- imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju/studiju 4,5 ili više (za polaznike 1. razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od 5.-8. razreda osnovne škole i ocjene iz prvog polugodišta; za polaznike 1. godine preddiplomskog računa se i prosjek ocjena iz srednje škole i ocjene do trenutka prijave; za polaznike 1. godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)
- imaju hrvatsko državljanstvo

Polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja koji nisu stariji od 35 godina i ako:

su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja
imaju hrvatsko državljanstvo

Polaznici poslijediplomskog doktorskog studija koji nisu stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dosadašnja izvrsnost podnositelja prijave na doktorskom studiju i u znanstvenostručnom radu i ako:

- su upisali 3. godinu studija
- im je prihvaćena tema doktorske disertacije
- imaju hrvatsko državljanstvo

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koje udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i obrta.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku 30 dana od dana objave, a podnose se isključivo putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na broj telefona 01 3713 740 moguće je zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja – preslike dokumenata (nije potrebno ovjeravati):

za programe Znanje i otkrića, Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota:

- opis projekta/programa
- troškovnik
- životopis voditelja projekta
- rješenje o upisu u registar - pravne osobe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica) – fizičke osobe

za program Dobrota - fizičke osobe:

- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb (ne starije od 3 mjeseca)
- odgovarajuću medicinsku dokumentaciju za prijave s medicinskim indikacijama
 - potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2011. (izdaje nadležna Porezna uprava)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)

za stipendije:

- motivacijsko pismo i životopis
- potvrdu o upisu u tekuću šk./ak. godinu
- prijepis ocjena (izdaje škola ili fakultet)
- za polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja i dokaz o plaćanju školarine
- potvrde o osvojenim nagradama
- potvrde o sudjelovanju na natjecanjima i znanstveno-istraživačkim projektima
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
- potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2011. (izdaje nadležna Porezna uprava) – za one koji se pozivaju na socijalni status

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka te prijave za projekte koji će biti realizirani prije objave rezultata (rujan ili listopad 2012.) neće biti uzete u razmatranje. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku 14 dana od donošenja odluke Zakladne uprave. Objava odluke Zakladne uprave se smatra obaviješću o rezultatima za sve podnositelje prijava.
Prijavu i natječajnu dokumentaciju možete poslati:

online na internetskoj stranici Zaklade www.adris.hr
ili
poštom na adresu
ZAKLADA ADRIS - "Za natječaj"
Avenue Center
Avenija Dubrovnik 16/9,
10020 Zagreb

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.