Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja grada Makarske

17.10.08.

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja („Glasnik Grada Makarske“ 24/2008), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske,

r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja grada Makarske za akademsku godinu 2008./2009.
U akademskoj godini 2008./2009. dodijelit će se 15 studentskih stipendija redovnim studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske.

Stipendije dodjeljuje Grad Makarska a namijenjene su studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Makarske najmanje pet godina od podnošenja prijave, uz uvjet da redovito upisuju akademsku godinu.

Ostvarivanje prava za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju:

- uvjet prebivališta – najmanje pet godina;
- uvjet prihoda – da prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna;
- uvjet ocjene – da ostvaruju prosjek ocjena od najmanje 3,00 odnosno studenti I. godine ostvaruju prosjek ocjena od najmanje 4,00 u sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

1. Domovnicu (preslik);
2. Osobne iskaznice svih članova kućanstva (preslik);
3. Izjavu o sastavu kućne zajednice, ovjerenu od javnog bilježnika;
4. Potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu, a student više godine i potvrdu o kontinuiranom upisu u više godine redovnog studija, ovjerenu od Fakulteta
5. Potvrdu o prosjeku ocjena:
• studenti 1. godine – preslike svjedodžbi za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja;
• studenti viših godina – prijepis ocjena iz prethodne godine, ovjeren od Fakulteta;
6. Potvrde o primanjima članova obitelji:
• zaposleni – potvrda poslodavca o prihodima ostvarenim za prethodna tri mjeseca;
• umirovljenici – odresci o isplati mirovine za prethodna tri mjeseca, odnosno uvjerenje Mirovinskog fonda o nekorištenju mirovine;
• nezaposleni – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o redovnoj evidenciji;
• Potvrdu o dohotku za sve članove kućanstva za 2007. godinu od obavljanja samostalne djelatnosti (izdaje Porezna uprava);
• Potvrdu Centra za socijalnu skrb, ukoliko je netko od članova obitelji korisnik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija».

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se pisanim putem na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s naznakom “Natječaj za studentske stipendije“.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja na Internet stranici www.makarska.hr i na Oglasnoj ploči gradske uprave Grada Makarske.


Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.