Natječaj za dodjelu kredita studentima s područja Grada Makarske

4.11.08.

Grad Makarska i ove će akademske godine omogućiti uspješnim studentima sa svog područja ostvarivanje mogućnosti za stjecanje studentskih kredita i time podebljanje studentskog džeparca.
Naime, na Natječaj za dodjelu kredita studentima s područja grada Makarske u akademskoj godini 2008./2009. raspisanom u glasilu Grada Makarske „Makarskom primorju“ u broju od utorka 4. studenoga 2008. mogu se javiti studenti koji imaju prebivalište na području grada Makarske posljednih 5 godina, koji nisu apsolventi, ne primaju drugu novčanu potporu po osnovi školovanja, studenti prve godine koji su sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja završili izvrsnim uspjehom, te studenti viših godina / semestara studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek od najmanje 3,50.
Napominjemo kako je rok za prijavu na Natječaj 8 dana od njegove objave. Kredit se dodjeljuje za cijelu godinu s mjesečnim iznosom do 800 kuna.
Svima koji dobiju kredit Grad Makarska platit će interkalarnu, a onima koji po okončanju ove akademske godine ostvare prosjek od 3,5 – 3,99 redovnu kamatu. Studentima s prosjekom od 4 – 4,49 Grad će plaćati polovicu kredita, a za prosjeke iznad 4,5 cijeli kredit.
Zaključak o kreditiranju makarskih studenata donijelo je Gradsko poglavarstvo Grada Makarske na 59. sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine.o o o

Na temelju članka 2. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja Grada Makarske za akademsku godinu 2008./2009. usvojenog na 59. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanoj 28. listopada 2008. godine, Klasa: 021-01/08-01/6309, GRAD MAKARSKA raspisuje


NATJEČAJ
za dodjelu kredita
studentima s područja grada Makarske
za akademsku godinu 2008./2009.U akademskoj godini 2008./2009. dodijelit će se kredit:
A) STUDENTIMA PRVE GODINE
B) STUDENTIMA OSTALIH GODINA

Osnovna mjerila za dodjelu kredita ispunjava student koji je:
1. hrvatski državljani s najmanje 5 godina prebivališta u Makarskoj;
2. ne ostvarivanje druge novčane potpore na osnovi školovanja;
3. ostvario izvrstan uspjeh tijekom sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, a pohađa 1. godinu/semestar studija;
4. ostvario prosjek ocjena od najmanje 3,50 u prethodnoj akademskoj godini, a student je ostalih godina/semestara studija;
5. redovno upisao sve godine/semestre studija;
6. u jesenskom upisnom roku nije upisao posljednji semestar studiranja;
7. nije apsolvent.

Lista prvenstva za ostvarivanje prava na kredit sastavit će se na temelju Osnovnih mjerila za dodjelu kredita i (članak 2., članak 3. i članak 4. Zaključka o kriterijima i uvjetima kreditiranja studenata s područja grada Makarske za akademsku godinu 2008./2009.).

Prijavi na natječaj obvezno je priložiti:
1. zamolbu;
2. domovnicu (preslik);
3. uvjerenje PP Makarska o prebivalištu;
4. izjavu studenta kako ne ostvaruje drugu novčanu potporu po osnovi obrazovanja, ovjerenu od javnog bilježnika;
5. svjedodžbe za četiri godine srednjoškolskog obrazovanja - ako je I. godina/semestar studija (preslik);
6. potvrdu fakulteta o redovnom upisu u sve godine/semestre studija i
7. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine /semestra studija.

Student i roditelj studenta ne smiju imati nepodmirena dugovanja prema Gradu Makarskoj.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Glasilu grada Makarske „Makarsko primorje“.

Prijave se podnose na adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21 300 Makarska
(Natječaj za dodjelu kredita studentima)

Sve informacije mogu se dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske (soba br. 5 ili telefon 021 / 608 433).

Klasa: 021-01/08-01/6309/2
Makarska, 28. listopada 2008. godine