Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12) i točke I. Odluke ministra uprave Klasa: 023-01/13-01/284, predstojnik po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske Veljan Radojković, dipl. iur., saziva
konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 11. lipnja 2013. godine (utorak) u 11,00 sati u hotelu Meteor.
Dnevni red
    (utvrđivanje kvoruma)
1.1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
2.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata,
-Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koje će presjedavati sjednicom do izbora predsjednika
-Svečana prisega članova predstavničkog tijela
3.3. Izbor odbora za izbor i imenovanja,
4.4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela.