Javni poziv za sufinanciranje uređenja poljskih putova

4.3.2013.REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

raspisuje

JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2013.I Sukladno Programu sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“broj 02/11), odobravaju se sredstva za sufinanciranje uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
II Sredstva se mogu odobriti za:
• čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog puta
• sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje
• djelomično strojno skidanje terena(pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim poravnanjem terena sa skinutim materijalom
• profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 metra
• izrada sloja tampona od kamenog materijala(jalovine)
• mogućnost betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta poradi nagiba terena.

III.Kriteriji za uključivanje u program:
Korisnici sredstava iz ovog Programa su Jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) te imaju:
- Planirana proračunska sredstva ,
- Ugovor s izvođačem radova za određeni poljski put,
- Provedenu javnu nabavu ako je zakonom potrebna
- Orginal račun ili privremenu/okončanu situaciju za obavljene radove
- Računi iz tekuće proračunske godine.

Sufinanciranje se odobrava u visini do 50% -tnog iznosa, a u općinama koje imaju indeks razvijenosti II.skupine ili manji do 75% iznosa, od dostavljenog računa ili privremene/okončane situacije za izvršene radove.

Maksimalan iznos koji se može dati jedinici lokalne samouprave iznosi 100.000,00 kuna.
Prednost za sufinanciranje ostvaruju jedinice lokalne samouprave koje su donijele ili provele Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Povećanjem broja zahtjeva za sufinanciranjem iznad osiguranog proračunskog iznosa proporcionalno će smanjivati plaćanje po zahtjevima jedinica lokalne samouprave.
IV Potrebna dokumentacija:
Korisnik programa prilaže:
- Orginal ili preslik Ugovora sa izvođačem radova po kojem se traži sufinanciranje,
- Preslik provedene javne nabave ako je potrebna
- Orginal račun ili privremenu/okončanu situaciju za obavljene radove
- broj žiro-računa.

V Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije,Pododsjek za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, tel: 400-038 i 400-069 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije :www.dalmacija.hr.

VI Javni poziv je otvoren od 01.ožujka do 31.ožujka 2013 godine.
Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

VII Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VIII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

IX Tijekom postupka za odobravanje sredstava Upravni odjel može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

X O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


Zahtjev za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2013.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.