JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09) i zaključka Gradonačelnika od 19. srpnja 2010. godine

Grad Makarska
objavljuje


JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3


I. Javni uvid u Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3, održat će se u trajanju od 30 dana, i to od 28. srpnja do 28. kolovoza 2010. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

II. Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3, održat će se dana 24. kolovoza s početkom u 13 sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.

III. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

V. Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza 2010. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3– javna rasprava“.Klasa: 350-02/10-20/1
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-10-5

Makarska, 19. srpnja 2010.

v.d pročelnik Odjela
Tonći Vuković, dipl.iur.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.