Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Batinići

7.3.2012.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Klasa : 350-02/11- 20/03
Ur.broj: 2147/05-05-02/1-12-30
Makarska, 06.03.2012. god

Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i zaključka Gradonačelnika od dana 06.ožujak 2012. godineGRAD MAKARSKA
O B J A V LJ U JE

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGA UPU-a BATINIĆI
I. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a BATINIĆI provest će se od 19. 03. 2012.god. do 17. 04. 2012.god.

II. Javni uvid u Prijedlog UPU-a BATINIĆI održat će se u trajanju od 30 dana, i to od 19.03. do 17. 04 2012. godine, u sobi 26, u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,oo do 13,oo sati.


III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 27.03.2012.god. s početkom u 13 sati, također u sobi 26.


IV. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana, te sažetak za javnost.


V. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.


VI. Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 17. 04. 2012. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a

uz naznaku „Prijedlog UPU-a BATINIĆI– javna rasprava“.
VODITELJ ODSJEKA
Tonći Vuković, dipl.iur.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.