Gradonačelnik Tonći Bilić s novinarima: Županija kroji koncesije i stvara nered na makarskoj plaži

Sjednica Županijske skupštine zakazana za utorak 8. srpnja, na čijem dnevnom redu su i točke vezane za dodjelu koncesija na makarskoj plaži, bila je povod konferencije za novinare gradonačelnika Tonća Bilića koji se s puno gorčine osvrnuo na način rada Županije.

Koncesije se izdaju mimo zakona bez suglasnosti Grada Makarske
-Na dnevnom redu je 12 točaka koje se odnose na davanje koncesija na predjelu grada Makarske. Želim skrenuti pozornost na način rada Županije čija je posljedica nered na makarskoj plaži gdje se koncesije daju suprotno važećim zakonima i uredbama i što je najtragičnije, bez suglasnosti Grada Makarske. Kada govorimo o poštivanju zakona, valja ukazati na problem sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama(čl. 7) kao i Uredbi o davanju koncesije na pomorskom dobru(čl. 2) gdje je navedeno i propisano da granica pomorskog dobra mora biti utvrđena i upisana u zemljišnim knjigama da bi Županija bila ovlaštena izdavati koncesije. U Makarskoj imamo slučaj da je na dijelu pomorskog dobra utvrđena granica i poduzeti koraci za upis pomorskog dobra u zemljišne knjige, no procedura nije provedena do kraja. Naime, makarski Općinski sud je 2012. odbio upisati granicu pomorskog dobra prema dostavljenom prijavnom listu tako da na jednom dijelu plaže ista nije upisana u zemljišnim knjigama. To znači da se sukladno važećim zakonima koncesija ne može izdati, pojasnio je Bilić.
Gradonačelnik je, nadalje, istaknuo kako su se koncesije prije izdavale samo za hotele, a sada ih Županija daje i stambenim objektima. – Nepobitno je kako se dosad koncesija uz ili bez suglasnosti Grada izdavala uglavnom za objekte koji se bave turizmom, isključivo hotele. Sada imamo prijedlog da se koncesija na pomorskom dobru izdaje za stambeno - poslovni objekt. Imamo i primjer da se koncesija daje na plaži iznad koje ne postoji nikakav turistički objekt, a kršenja pravila ima i u površini koncesije u odnosu na vlasničku parcelu. Naime, uobičajena praksa je bila da se koncesija izda za površinu koja odgovara širini građevinske parcele vlasnika, a unatoč tome koncesije se izdaju za šire područje, uskraćujući prava drugim koncesionarima.
Za župana od posebnog interesa šator na Cvitački, a Makarskoj nepotreban!
Na koji način se Županija odnosi prema gradu Makarskoj, istaknuo je gradonačelnik, najbolje ilustrira i najsvježiji primjer koji je izazvao negodovanje velikog broja građana Makarske – postavljanje šatora na području Cvitačke.
- Program vlasnika spomenutog objekta koji će se odvijati pod motom ‘Makarska summer fest 2014.’ župan je proglasio javnom manifestacijom od interesa za Županiju, i to bez suglasnosti Grada!! Naravno da nismo bili suglasni jer Grad ima Makarsko kulturno ljeto i stoga ne želimo neku drugu manifestaciju koja se održava u isto vrijeme proglašavati od interesa za grad. No, eto zahvaljujući Županiji osoba koja je bila za to zainteresirana uspjela je dobiti odobrenje, naglasio je gradonačelnik.
- Zbog načina na koji je dosad radila i na koji radi Županija stvara se nered na plaži, a gradska vlast i ja kao gradonačelnik ne možemo na to utjecati. Zato smo županu i Županijskoj skupštini uputili zaključak Gradskog vijeća da se Gradu Makarskoj ustupi donošenje odluka o davanju koncesija na gradskoj plaži sukladno važećim zakonima RH. Do dana današnjega nikakav odgovor nismo dobili, a u nekim neslužbenim razgovorima je rečeno da to Županija nikada neće prepustiti niti Makarskoj, ni Supetru, ni ostalima koji traže. Riječ je o novcu od koncesija pa je cilj i dalje to raditi, unatoč stvaranju nereda za što se odgovornost s lakoćom prebacuje na jedinicu lokalne samouprave, rekao je Bilić.
Ovlasti za izdavanje koncesija treba prenijeti na Gradove i Općine
Zato je i današnja konferencija za tisak vapaj i jedan vid bunta protiv dosadašnjeg rada Županije i Županijske skupštine, posebno kad su u pitanju koncesije na pomorskom dobru, upravljanje lukama i plažama kao resursima od kojih jedinice lokalne samouprave crpe prihode. Vijećnici s ovog područja će zauzeti jednoglasan stav da se koncesije ne smiju i ne mogu izdavati mimo važećih zakonskih propisa i vjerujem da će vijećnici podržati i Makarsku i sve gradove i općine koji su zatražili da te ovlasti Županija prenese na gradove, istaknuo je gradonačelnik Tonći Bilić.
Kao dokaze za teze koje je iznio gradonačelnik je novinarima podijelio i fotokopije skica prijedloga koncesija za Romanu d.o.o. i hotel Park. Konkretno, tvrtka Romana je 2011. dobila koncesiju koja ne prati vlasničku parcelu, a koja je ove godine, na intervenciju Grada Makarske, smanjena. – No, zašto je Županija do sada izdavala koncesiju na 5 godina, a sada se ona povećala na 10 godina i to na dijelu plaže iznad koje uopće nema turističkog objekta, pita se Bilić koji je kao drugi primjer iznio slučaj koncesije hotela Park koja je u odnosu na 2009. proširena – u korist stambeno-poslovnog objekta, a nauštrb Makarskog komunalca.
- Pogoduje se onom tko je, kako piše u građevinskoj dozvoli, izgradio stambeno poslovni objekt. Makarskom komunalcu je na ovakav način oduzet jedan dio koncesije i to između hotela Park i hotela Dalmacija oko 70 do 80 metara plaže. Pitam hoće li sutra stanari tog objekta imati pravo postaviti ležaljke ispred na plaži.
Županija radi protiv interesa Grada
Ovo je veliki problem s kojim svi građani moraju biti upoznati. Kao gradonačelnik, štiteći interese trgovačkog društva kojemu je vlasnik Grad Makarska, poduzet ću sve da do izdavanja koncesija ne dođe. Županija radi protiv interesa grada bez obzira što ugovori između koncesionara i županije predviđaju prava i obveze koncesionara. A u pravilu obveze realizira sam Grad Makarska: čišćenje,dezinsekcija, spasilačka služba i drugo. Važeći zakoni dopuštaju da se pojedine ovlasti sa Županije prenesu na Grad, ali Županija to ne želi iz interesa. Isto je tako s Domom zdravlja, i lukom i plažom, zaključio je Bilić dodavši kako će Grad preko županijskih vijećnika apelirati da se spomenute točke povuku s dnevnog reda. Kao mogućnost je naveo i zahtjev za utvrđivanje zakonitosti odluka vezanih za koncesije na makarskoj plaži od strane nadležnih institucija.
Piše i foto Janja Glučina