Grad Makarska sklopio ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja i planskoj sterilizaciji uličnih mačaka za 2021.

Grad Makarska sklopio je ugovor o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja lešina uginulih životinja s javnih površina sa ovlaštenim skloništem za životinje iz Šibenika AS-EKO. S istim skloništem, sklopljen je i ugovor o provedbi planske sterilizacije slobodnoživućih mačaka na području Grada Makarske za 2021.

Naime, iako provedba planske sterilizacije slobodnoživućih mačaka nije zakonska obveza jedinice lokalne samouprave, Grad Makarska od 2019. provodi ovakve akcije jer smanjenje broja novorođenih uličnih mačaka znači i smanjenje troška za brigu o napuštenim životinjama na teret gradskog proračuna.

Podsjetimo, u suradnji s udrugom ,,Prijatelji životinja'' i lokalnom udrugom ,,Šapama od srca Makarska'' Grad Makarska je još tijekom 2017. prvi put tiskao letak o zakonskim obvezama skrbnika pasa koji je kućanstvima distribuiran uz račun za usluge odvoza otpada. Cilj tiskanja ovog letka bio je upravo doprijeti do neodgovornih građana koji nisu mikročipirali svoje pse i za koje postoji realna opasnost da će jednog dana postati trošak za lokalnu zajednicu.

Od 2018., a s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja i omogućavanja lakše kontrole populacije napuštenih životinja, provode se akcije nadzora provedbe obveznog  mikročipiranja pasa, a od 2020. na spomenutim poslovima kontinuiralo rade dva komunalna redara.

Grad Makarska će, osim svojih zakonskih obveza, u suradnji s udrugom ,,Šapama od srca Makarska'' i lokalnom stanovništvom i dalje provoditi dodatne akcije u cilju smanjenja broja napuštenih životinja na svom području.