Grad Makarska imenovao tim za realizaciju projekta 'Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina'

Grad Makarska nositelj je projekta 'Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina' kojim se predviđaju aktivnosti konzerviranja, obnove, revitalizacije i stavljanja u funkciju zaštićene kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina tj. crkvice sv. Martina i impozantnog Kaštela te uređenje okoliša crkvice sv. Ante. Osim obnove i stavljanja u funkciju sva tri objekta, u planu su promidžbene te informativno – edukativne aktivnosti, organiziranje kulturnih manifestacija i tradicijskih događaja, prezentacija štovanja kulta sv. Martina kao nematerijalne kulture baštine te kvalitetna interpretacija sadržaja.
S tim ciljem imenovan je i projektni tim za realizaciju u sastavu: Lidija Vukadin Vranješ, Hrvoje Pejić, Sonja Duka, Dragan Srzić, Angela Kuran, Ana Glučina, Slavo Jakša, Stipe Srzić, Marinko Tomasović, Tonći Lalić i don Pavao Banić.
Dio projektne dokumentacije već je pripremljen, a zadatak projektnog tima bit će priprema ostatka dokumentacije kako bi se projekt uspješno prijavio na Operativni program konkurentnost i kohezija: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kulturne infrastrukture.
Ciljevi projekta su: turistička valorizacija i stavljanje u funkciju kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina, unapređenje sustava zaštite i upravljanja zaštićenom kulturno-povijesnom baštinom, povećanje atraktivnosti područja, interpretacija, promocija i kvalitetna prezentacija zaštićene kulturno-povijesne baštine, kreiranje novog turističko-kulturnog sadržaja, produljenje turističke sezone, razvoj kulturnog turizma, znanstveno te obrazovno i kulturološko promicanje martinske tradicije. Partneri u projektu su Javna ustanova Park prirode Biokovo, Turistička zajednica Grada Makarske, Udruga Kotišina i župa Sv. Marka.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.