Donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske za 2021. godinu

Gradonačelnik Jure Brkan donio je odluku o iznosima financiranja provedbe programa, projekata i manifestacija udruga prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2021. godini.

Ove godine, što je bilo i očekivano, na natječaj je stigao puno manji broj prijava. Zbog epidemiološke situacije, a na osnovu iskustva iz prethodne pandemijske godine, smanjena sredstva uglavnom se odnose na manifestacije, dok se iznosi za redovni rad udruga nisu mijenjali.  Pri dodjeli sredstva posebno se vodilo računa o kontinuiranim programima i zaposlenima da se ne bi dogodilo da nečije radno mjesto postane upitno.

Prema spomenutoj odluci, koja je donesena na osnovu prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na natječaj, za potpore kulturnim i zabavnim manifestacijama dodijeljeno je 250.000,00 kuna, za potpore programima udruga iz kulture 400.000,00 kuna, za potpore programima udruga iz tehničke kulture 20.000,00 kuna, za potpore sportskim manifestacijama 200.000,00 kuna te za potpore programima udruga u socijalnoj skrbi 400.000,00 kuna.