DANAS: Predavanje "Energija iz sunca i vjetra"

U petak, 19.11. u 12,00 sati u prostorijama makarskoga Dobrovoljnog vatrogasnog društva održat će se predavanje „ENERGIJA IZ SUNCA I VJETRA“ u organizaciji tvrtke
„EOL ING“ d.o.o. iz Splita.

Na predavanju će biti govora o načinu grijanja tople vode i prostora energijom dobivenom iz Sunca i dobivanju električne energije iz Sunca i vjetra.
Predavanje je najmjenjeno vlasnicima privatnih objekata koji troše značajna sredstva na grijanje vode u ljetnim mjesecima (vikendaši, privatni iznajmljivači, obiteljski hoteli...), vlasnicima objekata koji žele trošiti manje goriva u sustavima centralnih grijanja, te vlasnicima koji u svojim objektima nemaju električnu struju (objekti u uvalama, poljske kućice i ostali objekti koji nemaju mogućnost priključka na električnu mrežu.