36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dana 18. ožujka 2009 g. u hotelu Meteor održat će se 36. sjednica Gradskog vijeća s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći


D N E V N I R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 34. i 35. sjednice Gradskog vijeća održanih 18. studenog i 23. prosinca 2008. godine;
 2. Odluka o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih za gradnju Grada Makarskoj;
 3. Inicijativa vijećnika Gradskog vijeća g. Siniše Srzića (Osnove za stjecanje kontrolnog paketa 25%+1 dionica Hotela Makarska d.d. bez naknade);
 4. Rješenje o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Makarske;
 5. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske galerije Antuna Gojaka Makarska;
 6. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Makarske u 2009. godini;
 7. Zaključak o suglasnosti za zamjenu dijela nekretnina u Hvarskoj ulici;
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Glazbene škole Makarska;
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj za 2008. godinu;
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijsko izvješće za 2007. godinu društva „Makarski komunalac“ d.o.o. Makarska;
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o poslovanju društva Vodovod d.o.o. Makarska za 2007. godinu;
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ iz Makarske za pedagošku godinu 2007./2008.;
 13. Odluka o upravljanju Sportskom dvoranom - polivalentnom dvoranom i dvoranom za vaterpolo u Makarskoj.