30. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

11.3.2013.


Predsjednik Gradskog vijeća Grada Makarske mr.sc. Damir Mendeš, dr.med. na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09) dana 15. ožujka 2013. g. (petak) sazvao je 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske.
Sjednica će se održati u hotelu „Park“ s početkom u 13,00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Zapisnik s 28. i 29. sjednice održane 11. i 21. prosinca 2012. godine
2. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Makarske
3. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Makarske
4. Izvješće gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje srpanj-prosinac 2012.godine
5. Plan zaštite i spašavanja grada Makarske
6. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015. godinu
7. Odluka o donošenju UPU-a naselje „Batinići“
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske
9. Odluka o davanju u zakup krovnih površina za izgradnju sunčanih elektrana
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
11. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnim pogodbom
12. Odluka o financiranju političkih stanaka (prvi kvartal 2013. g.)
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj
14. Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma s Udrugom HVIDRA o preuzimanju poslova i radnika društva HVIMAK d.o.o. Makarska (u likvidaciji)
15. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na temelju ugovora o povjeravanju poslova
16. Zaključak o suglasnosti za otkup zemljišta u trasi prometnice produžetka ulice Put Požara
17. Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Makarske u Republici Hrvatskoj i Općine Kavadarci u Republici Makedoniji
18. Rješenje o razrješenju te imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Gradu Makarskoj
19. Rasprava o zahtjevu ugostitelja za snižavanje poreza na javne površine
20. Rješenje o prijedlogu za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole oca Petra Perice u Makarskoj
21. Rješenje o prijedlogu za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Ivičevića
22. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole oca Petra Perice
23. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradskog muzeja Makarska za 2012. g.
24. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske galerije Antuna Gojaka za 2012. g.
25. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradske knjižnice Makarska za 2012.g.
Lidija Vukadin Vranješ
stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol
Public Relations and Protocol Associate

Ured gradonačelnika
Office of the Mayor
HR - 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1
tel: +385 21 608 433
fax: +385 21 612 046
GSM: +385 98/168-14-12
www.makarska.hr

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.