19. sjednica Gradskog poglavarstva

Dana 26. listopada 2007.g. sazvana je 19. sjednica Gradskog poglavarstva koja će se održati u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predložen je sljedeći


D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Zapisnika s 15. i 16. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Makarske održanih 28. rujna i 05. listopada 2007. godine
 2. Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje
 3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstava za davanje na korištenje grobnog mjesta na Gradskom groblju Sveti križ u Makarskoj
 4. Zaključak o preuzimanju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 021-01/05-01/4937 od 1. lipnja 2005.
 5. Zaključak o preuzimanju Ugovora o zakupu javne površine KLASA: 021-01/04-01/1395/69/3 od 1. lipnja 2004. te Aneksa br. 1 KLASA: 021-01/04/1395/69/4 od 14. travnje 2006.
 6. Pravilnik o načinu i uvjetima pod kojima se može pravnoj i fizičkoj osobi povjeriti obavljanje poslova premještanja i blokade nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
 7. Zaključak o cijenama premještanja, pokušaja premještanja vozila te blokadu i pokušaj blokade nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila
 8. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Makarske
 9. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova premještanja i blokade vozila
 10. Zaključak o prodaji čest.zem. 56/1 KO Makarska Makar
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane
 12. Zaključak o dodjeli novčane potpore kickboxing klubu MAWASCHI Makarska
 13. Financijski plan za provedbu zadaća zaštite i spašavanja za 2008. godinu
 14. Zaključak o dodjeli novčane potpore Lini Rici za realizaciju nastupa na internacionalnom Trijenalu grafike u Pragu
 15. Zaključak o razrješenju dužnosti predsjednika i člana Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske
 16. Zaključak o imenovanju Žarka Klapirića na dužnost predsjednika i člana Odbora za suzbijanje bolesti ovisnosti Grada Makarske
 17. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2006./07.


Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.