21°C weather icon

Kampanja ''Skupi, složi, savjesno odloži' prvi put sufinancirana sredstvima Europske unije: Grad Makarska dobio 369.361,85 kuna bespovratnih sredstva za edukaciju građana

26.11.2018.

Grad Makarska prijavio je projekt ''Skupi, složi, savjesno odloži'' na otvoreni poziv za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te dobio 369.361,85 kuna. Vrijednost projekta je nešto više od 400.000,00 kuna, a sredstva su osigurana u sklopu Operativnog programa Europske unije ''Konkurentnost i kohezija''. Za provedbu projekta gradonačelnik Jure Brkan imenovao je projektni tim kojeg čine predstavnici Grada Makarske, Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA i Makarskog komunalca d.o.o..

 

Prema projektnom prijedlogu, kroz sljedeću 2019. godinu bit će organizirano dvanaest različitih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjenih svim dobnim skupinama: radionice u vrtićima i osnovnim školama, javne tribine, dijeljenje letaka i brošura na kućni prag, izrada web stranice, aplikacije o održivom gospodarenju otpadom za pametne mobitele i sl.

 

Provedbom ovih aktivnosti Grad Makarska želi nastaviti s edukativnim aktivnostima kojima je cilj podići razinu svijesti svojih građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom; stjecanje potrebnog znanja o načinu na koji je potrebno odvajati otpad, načinu na koji se može kompostirati i upotrijebiti taj kompost, te kako predmete koji su iskorišteni ponovno upotrijebiti. Kroz radionice u obrazovnim institucijama želi se utjecati na stvaranje zdravih navika kod djece i mladih u što ranijoj dobi te pozitivan utjecaj na ostale članove kućanstva. Važno je da će projektom biti obuhvaćeni i turisti za koje je će biti tiskano 8 tisuća letaka s ciljem da se i oni priključe održivom gospodarenju otpadom za vrijeme svog boravka u turističkoj sezoni. Također, na ovaj način postići će se pozitivna slika destinacije koja brine o okolišu s ciljem održivog razvoja cijele lokalne sredine.

 

Informativno-edukativna kampanja ''Skupi, složi, savjesno odloži'' započela je u rujnu 2014. u suradnji Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac, a sukladno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom i to o svom trošku. Po prvi put od početka kampanje edukativno-informativne kampanje o važnosti razdvajanja otpada Grad Makarska je za provedbu aktivnosti ostvario bespovratna sredstva Europske unije.

 

Do kraja godine očekuje se potpisivanje Odluke o sufinanciranju koju donosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

makarska logo