15°C

Službene stranice Grada Makarske

Grad Makarska objavio je Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za priključni kabel trafostanice Žlib. Uvid u spis može se izvršiti dana 7. travnja 2017.(petak) u 9,30 sati u zgradi Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, II. kat, soba br. 19. Cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

               REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i ...

Odbor za nazive ulica i trgova Grada Makarske na svojoj je 7. sjednici donio odluku o prijedlozima imenovanja ulica i trgova koji će, sukladno proceduri, biti uvršteni u Fond za popis imena ...

DJEČJI VRTIĆ „ BIOKOVSKO  ZVONCE „ MAKARSKA KLASA: UP/I-034-01/17-01/01 URBROJ: 2147-23-01-17-01 MAKARSKA, 23.ožujka  2017.     Temeljem članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću " Biokovsko zvonce " Makarska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića " Biokovsko zvonce " ...

Udruga „Dokuma“ iz Makarske raspisala je natječaj za prijavu filmova za 1. ...

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – Mara krenula je u pripremu projekta na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a financira iz Europskog socijalnog ...

U sklopu proslave Dana općine, gradonačelnik Makarske Tonći Bilić i načelnik Travnika Admir Hadžiemrić potpisali su 21. ožujka, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, sporazum o ...

I ove godine Gradsko društvo Crvenog križa Makarska poziva sve zainteresirane mlade ljude ...

Makarski kulturni život sve više otvara vrata zbornom pjevanju. Potvrdilo je to subotnje prvo gostovanje Pjevačkog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu Capella Juris pod ravnanjem mladog makarskog maestra Mara Rice u prepunoj Staroj franjevačkoj crkvi u Makarskoj. Dugotrajan pljesak najbolji ...

Klasa: 112-02/17-01/2 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...

Klasa: 112-02/17-01/3 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-12 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Klasa: 112-02/17-01/1 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-14 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje ...

Klasa: 112-02/17-01/5 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...

Klasa: 112-02/17-01/4 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-13 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Otvaranje ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništva Grada Makarske na adresi Kačićev trg 9 i Žbare bb, Klasa: 372-03/17-01/4, Ur. Broj:2147/05-04-02/2-17-01, ...

Nakon što su prije skoro godinu dana pobrali ovacije na izvedbu Requiema W. A. Mozarta u ...

Već tradicionalnom konferencijom za medije u prostoru gradske vijećnice, članovi Zelenog tima ...

U partnerstvu s Udrugom OSI ‘Sunce’ i Savjetovalištem ‘Lanterna’, a uz financijsku potporu Grada Makarske (20.000,00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi jednogodišnji program podrške organizacija civilnog društva pod nazivom Mreža aktivnih građana Makarska (MagMa). -Program je usmjeren na pružanje tehničke pomoći ...

Klasa: 112-02/17-01/6 Ur. broj: 2147/05-04-12/6-17-12 Makarska, 17. ožujka 2017. Na temelju ...