Zakrpaj to

S ciljem učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema te transparentnosti rada gradske uprave,  na službenim web stranicama dostupan je web servis preko kojeg građani na brz i jednostavan način, bilo preko svog računala ili mobilnog telefona, mogu prijaviti bilo koji komunalni problem na svom području. Aplikacija Zakrpaj.to je besplatna, a pristup je jednostavan - prijavljuje se lokacija, opis problema i slika koje zaprima Gradski centar Osejava te, ovisno o kategoriji problema, prosljeđuje nadležnim službama.

 

Preuzmite aplikaciju na svom mobilnom uređaju te pratite status prijavljenog problema!