Zajednica športskih udruga Grada Makarske

Zajednica športskih udruga grada Makarske je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Makarske. Cilj Zajednice je promicanje, razvitak i unaprjeđenje sporta.

Sredstva za rad Zajednice sportskih udruga Grada Makarske osigurana su u proračunu Grada Makarske i to za sljedeće aktivnosti:

  • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži
  • poticanje i promicanje sporta u Makarskoj
  • sudjelovanje u utvrđivanju i ostvarivanju politike razvoja makarskog sporta
  • predlaganje programa javnih potreba u sportu nadležnom organu Grada
  • stvaranje uvjeta za unapređenje sporta djece i mladeži
  • sudjelovanje u organizaciji sportskih priredbi od značenja za Makarsku (Poziv za dodjelu sredstava Udrugama iz sporta) – Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 18/18)
  • stvaranje uvjeta za unapređenje sporta djece i mladeži, sportske rekreacije, usklađivanje mreže sportskih udruga u Makarskoj, povećanje sudionika u sportskoj djelatnosti.

Više informacija o radu Zajednice sportskih udruga Grada Makarske pročitajte na www.zsugm.hr

1 2