Prostorno uređenje i graditeljstvo

Zahtjev - univerzalni (74,752 kB) Zahtjev - lokacijska dozvola (76,8 kB) Zahtjev - izmjena ili dopuna lokacijske dozvole (77,824 kB) Zahtjev - rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole (76,288 kB) Zahtjev - građevinska dozvola (78,336 kB) Zahtjev - građevinska dozvola za pripremne radove (77,312 kB) Zahtjev - izmjena ili dopuna građevinske dozvole (77,312 kB) Zahtjev - izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora (76,288 kB) Zahtjev - rješenje o utvrđivanju građevinske čestice (76,8 kB) Zahtjev - dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine (77,312 kB) Zahtjev - uporabna dozvola (77,312 kB) Zahtjev - privremena uporabna dozvola (77,312 kB) Zahtjev - uporabna dozvola za dio građevine (75,776 kB) Zahtjev - uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta izadnog do 1. listopada 2007. (76,288 kB) Zahtjev - uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. (76,288 kB) Zahtjev - uporabna dozvola - obnova (76,8 kB) Zahtjev - uporabna dozvola za građevine RH -u svrhu stambenog zbrinjavanja (76,288 kB) Zahtjev - uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan (76,288 kB) Zahtjev - lokacijska informacija (76,288 kB) Zahtjev - obavijest o posebnim uvjetima (75,776 kB) Zahtjev - obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta (76,288 kB) Zahtjev - potvrda glavnog projekta (76,288 kB) Zahtjev - potvrda parcelacijskog elaborata (79,872 kB) Zahtjev - prijava početka građenja (77,312 kB) Zahtjev - prijava početka radova na uklanjanju građevine (76,288 kB) Zahtjev - prijava početka pokusnog rada (76,288 kB) Zahtjev - utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja (77,312 kB)