Upravni odjel za financije i proračun

PROČELNICA

Mr.sc. Ivana Kraljević Radalj, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 405
ivana.kraljevic.radalj@makarska.hr

 

U Upravnom odjelu za financije i proračun obavljaju se poslovi Izrade proračuna Grada i kontrole njegova izvršenja, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, praćenja ostvarivanja proračuna, izrade analiza i izvješća za potrebe gradske uprave, Gradonačelnika i Gradskog vijeća, izrade nacrta akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze te razrezuju gradski porezi i druge naknade, praćenja i planiranja gradskih kreditnih obveza, praćenja financijskog stanja Grada i predlaganja mjera za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, nadzora nad korištenjem proračunskih sredstava, vođenja knjigovodstva proračuna, naplate gradskih poreza i ostalih primitaka, osiguranja imovine Grada i naplate šteta, platnog prometa i blagajničkog poslovanja, obračuna plaća, predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku te ostali stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Odjela.

 

Savjetnica za financije i proračun

Angela Kuran, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 405
financije@makarska.hr

 

Savjetnica za knjigovodstvo proračuna i plansko-analitičke poslove

Valentina Bilić, mag.oec.
Tel:+385 (0)21 608 435
valentina.bilic@makarska.hr

Viša stručna suradnica za računovodstvo

Jelena Vranješ, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 425
jelena.vranjes@makarska.hr  

Viša stručna suradnica za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu šteta

Jadranka Mucić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 423
jadranka.mucic@makarska.hr

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu šteta

Kleme Radojković, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 422
kleme.radojkovic@makarska.hr

Viša stručna suradnica za naplatu gradskih poreza, drugih primitaka, osiguranje imovine i naplatu šteta

Andreja Ravlić, mag.oec.
Tel: +385 (0)21 608 426
andreja.ravlic@makarska.hr

 


 

Referent za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća

Nikola Mrkonjić
Tel: +385 (0)21 608 424
nikola.mrkonjic@makarska.hr

Referentica za vođenje knjigovodstva proračuna i obračun plaća

Vesna Svaguša
tel: +385 (0)21 608 435
vesna.svagusa@makarska.hr

Referentica za blagajničko poslovanje

Marijana Ursić
Tel: +385 (0)21 608 421
marijana.ursic@makarska.hr