Upravni odjel za društvene djelatnosti

PROČELNIK
Dražen Kuzmanić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 415
drazen.kuzmanic@makarska.hr

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i sportu, organiziranja gradskih manifestacija, skrbi o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Makarska, sportskim klubovima i udrugama, spomenicima kulture, socijalno ugroženim građanima, braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i umirovljenicima, zaštite i spašavanja, civilne i protupožarne zaštite, poduzimanja mjera protiv bolesti ovisnosti,  organizacijski i administrativni poslovi za Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite, Vijeće za prevenciju, Socijalno vijeće te ostali stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Odjela.

 

Viša savjetnica za predškolski odgoj, obrazovanje i šport

Marina Andačić Krivić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 433
marina.andacic.krivic@makarska.hr

 

Savjetnica za kulturu

Sandra Vranješ, dipl.oec.
Tel: +385 (0)21 608 434
kultura@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik za socijalnu skrb, osobe s invaliditetom i hrvatske branitelje

Krešimir Glibota, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 419
kresimir.glibota@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik za realizaciju programa i projekata

Hrvoje Eljuga, struc.spec.oec.
Tel: +385 (0)21 608 419
hrvoje.eljuga@makarska.hr 

 

Plakatar - dostavljač
Domagoj Klapirić