Osnovna škola oca Petra Perice

Osnovna škola oca Petra Perice

Osnovna škola oca Petra Perice pravni je sljednik Osnovne škole ,,Vid Mihaljević'', a u novoj zgradi na Zelenki s radom započinje 1999. Danas broji oko 523 učenika raspoređenih u 25 redovita razredna odjela. Osnovna škola oca Petra Perice poznata je po svom statusu eko- škole kao i eko-proizvodima koji nastaju u učeničkoj zadruzi ,,Rogač''.

Kontakt:
Zelenka bb
Tel: +385 21 611 740
Fax: +385 21 611 740
E-mail: os-makarska-001@skole.htnet.hr
Web: www.os-pperice-ma.skole.hr

Ravnateljica: Renata Gudelj