Osnovna škola Stjepana Ivičevića

Osnovna škola Stjepana Ivičevića

Osnovna škola Stjepana Ivičevića do 1995. je djelovala pod imenom ,Vid Mihaljević'' kada mijenja ime u Osnovna škola Stjepana Ivičevića. Broji 695 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. Osnovna škola Stjepana Ivičevića poznata je kao škola bez arhitektonskih barijera, a iz godine u godinu kontinuirano se radi na  poboljšanju uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju.

Kontakt
Ante Starčevića 14
Tel: +385 21 695 020
Fax: +385 21 611 411
E-mail: os-s.ivicevica@st.t-com.hr
Internet stranica: www.os-sivicevica-ma.skole.hr

Ravnateljica: Marica Gržić, prof.