Makarska obala d.o.o.

Makarska obala d.o.o.

Makarska obala društvo s ograničenom odgovornošću za lučke djelatnosti i ostale gospodarske aktivnosti na pomorskom dobru osnovana je u siječnju 2020.

Predmet poslovanja: privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina, ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme, ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.), iznajmljivanje jahti ili brodica sa ili bez posade (charter), pomorski agencijski poslovi, usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja), usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima, promidžba (reklama i propaganda), sakupljanje otpada, ispitivanje i analiza otpada, upravljanje lukom, lučke djelatnosti, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje plaža i javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, izvođenje građevinskih iskopa i raščišćavanje plaža, projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja, pružanje usluga parkiranja i čuvanja automobila, prijenos, vuča i premještanje protupravnih parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila, djelatnost rekreacijskih parkova, bazena i plaža, opskrba električnom energijom, sportska rekreacija, organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja.

Kontakt:
Marineta 16
Tel:  +385 99 524 8187 (dežurna služba)
E-mail:  makarskaobala@gmail.com
https://www.makarskaobala.hr
Direktor: Ante Bilić, dipl.ing. pomorskog prometa