Javna ustanova Makarska razvojna agencija Mara

Javna ustanova Makarska razvojna agencija Mara

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA djeluje sa svrhom gospodarskog razvitka i stvaranja poduzetničke klime te promoviranja gradskih potencijala u cilju daljnjeg rasta i razvitka. Osnivač Agencije je Grad Makarska, a tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Makarska razvojna agencija MARA upisana je u Jedinstveni registar poduzetničke infrasturkture RH (JRPI). Vizija agencije je postati vodeća institucija za razvoj grada Makarske koja respektira sustav neovisan o političkoj situaciji i trenutačnim kretanjima te koja je prepoznata kao učinkovita od strane svih dionika u zajednici. Misija djelovanja Agencije jest aktivno djelovanje na privlačenju sredstava iz domaćih i EU fondova u suradnji s gospodarskim subjektima, javnim institucijama i ostalim dionicima.

Kontakt:

Franjevački put 2
Tel: +385(0) 21 766 901
Fax: +385(0) 21 766 901
E-mail: info@mara-makarska.hr
Internet stranica: https://mara-makarska.hr/
Ravnateljica: Lidija Vukadin Vranješ, univ.spec.oec.