Gradska galerija Antun Gojak

Gradska galerija Antun Gojak

Gradska galerija ,,Antun Gojak'' osnovana je 1995., a okosnicu njezina fundusa čini Donacija Gojak koju je gradu Makarskoj 1988. godine darovao Marin Rine Gojak, brat prvog makarskog akademskoga slikara Antuna Gojaka (1907.-1986.). Gradska galerija “Antun Gojak” aktivno sudjeluje u javnom i kulturnom životu grada i kroz organizaciju redovne godišnje Likovne kolonije, te su/organizaciju raznih dobrotvornih akcija i ostalih gradskih manifestacija, uz stalnu i aktivnu suradnju s kulturnim i svim ostalim javnim institucijama.

Kontakt:
Don Mihovila Pavlinovića 1
21 300 Makarska
Tel: +385 (0)21 612 198
E-mail: galerija.agojak@makarska.hr
Internet stranica:  www.galerija-antun-gojak.hr
Ravnatelj: Josip Karamatić, prof. dokumentarist kustos