Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske

Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske

Javna ustanova Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Makarske 30. travnja 2019., a postrojba je operativno počela s radom 1. siječnja 2020. JVP Makarska raspolaže sa 8 vatrogasnih vozila i zapošljava 27 djelatnika, od kojih je 26 operativnih vatrogasaca. Dojava o događanjima zaprima se na telefon 193 na županijski vatrogasni operativni centar, koji dojavu prosljeđuje putem radio veze ili telefonom dežurnom operativnom djelatniku u JVP Makarska. Rad javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske definiran je obvezama proizašlim iz Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, pod zakonskim aktima Zakona, Statutom javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske i drugim općim aktima postrojbe.

Kontakt: 
Potok 2
Tel: + 385(0) 21 603 980
E-mail: jvp.gradamakarske@gmail.com
Zapovjednik: Mario Čović