Sastav Gradskog vijeća

Marko Ožić Bebek (HDZ) – predsjednik Gradskog vijeća

Marko Raos (HDZ)

Marija Lelas (HDZ)

Miro Mucić (HDZ)

Mario Vranješ(HDZ)

Daniela Primorac (HDZ)

Petra Šantrić (HDZ)

Tonći Bilić (SDP)

Gordana Muhtić (SDP)

Josip Paunović (HNS)

Jagoda Martić (SDP) – potpredsjednica Gradskog vijeća

Sretan Glavičić (SDP)

Milan Grbavac (HSU)

Hloverka Novak Srzić (HSLS)

Ivan Perić (HSLS) – potpredsjednik Gradskog vijeća

Katarina Vidak Čudina (Živi zid)

Siniša Srzić (Kandidacijska lista grupe birača)