Sastav Gradskog vijeća

Gordana Muhtić (SDP) – predsjednica Gradskog vijeća

Marina Puharić (SDP)

Jakov Lovreta (SDP)

Frane Filipeti (SDP)

Tina Međurečan (SDP)

Jurica Klarić (SDP)

Jakša Jurasović (SDP)

Stjepan Zelić(Kandidacijska lista grupe birača) – Potpredsjednik Gradskog vijeća

Jure Brkan (HDZ) – Potpredsjednik Gradskog vijeća

Marko Raos (HDZ)

Marko Ožić Bebek (HDZ)

Joško Lelas ( HDZ)

Joze Vranješ (HDZ)

Ivana Miočević Franić (Nezavisna lista Osejava)

Petar Kelvišer (Nezavisna lista Osejava)