Sastav Gradskog vijeća

Gordana Muhtić(SDP) – predsjednica Gradskog vijeća

Marina Puharić(SDP)

Jakov Lovreta(SDP)

Frane Filipeti(SDP)

Tina Međurečan(SDP)

Jurića Klarić(SDP)

Jakša Jurasović (SDP)

Stjepan Zelić(Kandidacijska lista grupe birača) – Potpredsjednik Gradskog vijeća

Jure Brkan(HDZ) – Potpredsjednik Gradskog vijeća

Marko Raos(HDZ)

Marko Ožić Bebek(HDZ)

Miro Mucić( HDZ)

Joze Vranješ(HDZ)

Ivana Miočević Franić (Nezavisna lista Osejava)

Petar Kelvišer (Nezavisna lista Osejava)