2020

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. (1,073 MB) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. (1,073 MB) Financijski izvještaj Grada Makarske za 2020. sa bilješkama (449,403 kB) I. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2020. (s obrazloženjem) (110,885 kB) I. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2020. - programi upravnih odjela (38,655 kB) II. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2020.( s obrazloženjem) (251,809 kB) II. izmjene i dopune proračuna Grada Makarske za 2020.- programi upravnih odjela (88,995 kB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj - lipanj 2020. (953,725 kB) Odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. i raspodjeli viška iz 2019. (76,8 kB) Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade u 2020.g. (15,26 kB) Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.g. (14,9 kB) Obrazloženje Proračuna Grada Makarske za 2020.g. (477,184 kB) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2020.g. (71,168 kB) Proračun Grada Makarske za 2020. sa projekcijama 2021.-2022 (314,88 kB) Proračun za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. - programi upravnih odjela (90,097 kB) I. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Makarske za 2020.(15. siječnja 2020.) (40,448 kB) II. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Makarske za 2020.(20. srpnja 2020.) (46,08 kB) III. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Makarske za 2020. godinu(6.11.2020.) (230,705 kB) Tekuće donacije od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. (16,696 kB) Konsolidirani financisjki izvještaj za 2020. (1,311 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu (94,208 kB)