2018

Konsolidirani financijski izvještaj za 2018. i bilješke uz izvještaj (367,383 kB) Financijski izvještaj za 2018. godinu (1,304 MB) Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2018. (49,664 kB) Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. (107,008 kB) Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. (34,304 kB) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu ( s obrazloženjem) (276,08 kB) Odluka o korištenju sredstava komunalne naknade u 2018. godini za građenje objekata predškolskog i školskog sadržaja, te javnih građevina sportske i kulturne namjene (38,912 kB) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine ( s obrazloženjem ) (540,488 kB) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2018 (61,952 kB) PRORAČUN ZA 2018. I PROJEKCIJE 2019.-2020 (273,902 kB) I. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(28.veljače 2018.) (52,126 kB) II. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(03. svibnja 2018.) (38,912 kB) III. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(03. svibnja 2018.) (37,376 kB) IV. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018.(06. kolovoza 2018.) (43,008 kB) V. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2018. godinu(17.09.2018.) (40,448 kB) VI. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Makarske za 2018.(17.10.2018.) (39,424 kB) Tekuće donacije Grada Makarske od 1.1. do 31.12.2018. (37,888 kB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2018. (409,6 kB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2018. - obrazloženje (839,68 kB)

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.