2017

Odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2017. godini i raspodjeli prihoda (viška) ostvarenog u 2017. godini (68,096 kB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu (233,596 kB) Tablica uz obvezne bilješke (46,592 kB) Obrazac UDJ 31.12.2017. (705,775 kB) Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2017. (1,314 MB) Bilješke uz promjene u vrijednosti imovine i obveza P-VRIO za razdoblje 01.01. do 31.12. 2017. godine (36,864 kB) Bilješke uz izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. (97,28 kB) Bilješke uz bilancu sa stanjem na dan 31.12.2017. (43,52 kB) Financijski izvještaj za 2017. - Gradski muzej Makarska (1,297 MB) Izviješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje 02.09.-31.12.2016 G (11,444 kB) Proračun za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. (257,137 kB) Odluka o izvršavanju proračuna 2017 (60,928 kB) 1. Izmjene i dopune proračuna za 2017. (402,919 kB) ODLUKA O RASPOREDU REZULTATA 2016. - POKRIĆU MANJKA PRIHODA (54,272 kB) PRIČUVA 01.01.-30.11.17 (13,802 kB) II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU (212,644 kB) IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 2017 Glasnik (33,792 kB) 2. OBRAČUN 1-6.17. GLASNIK (416,256 kB) Procedura o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda (410,656 kB) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2017. (17.03.2017.) (83,037 kB) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2017. (25.09.2017.) (53,328 kB) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2016. (65,483 kB) Tekuće donacije Grada Makarske od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (41,472 kB) Konsolidirano financijsko izvješće 2017. (363,199 kB)

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.