2017

Odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2017. godini i raspodjeli prihoda (viška) ostvarenog u 2017. godini (68,096 kB) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu (233,596 kB) Tablica uz obvezne bilješke (46,592 kB) Obrazac UDJ 31.12.2017. (705,775 kB) Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2017. (1,314 MB) Bilješke uz promjene u vrijednosti imovine i obveza P-VRIO za razdoblje 01.01. do 31.12. 2017. godine (36,864 kB) Bilješke uz izvještaj o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. (97,28 kB) Bilješke uz bilancu sa stanjem na dan 31.12.2017. (43,52 kB) Financijski izvještaj za 2017. - Gradski muzej Makarska (1,297 MB) Izviješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje 02.09.-31.12.2016 G (11,444 kB) Proračun za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. (257,137 kB) Odluka o izvršavanju proračuna 2017 (60,928 kB) 1. Izmjene i dopune proračuna za 2017. (402,919 kB) ODLUKA O RASPOREDU REZULTATA 2016. - POKRIĆU MANJKA PRIHODA (54,272 kB) PRIČUVA 01.01.-30.11.17 (13,802 kB) II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU (212,644 kB) IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 2017 Glasnik (33,792 kB) 2. OBRAČUN 1-6.17. GLASNIK (416,256 kB) Procedura o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda (410,656 kB) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2017. (17.03.2017.) (83,037 kB) Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu za 2017. (25.09.2017.) (53,328 kB) Odluka o korištenju namjenskih prihoda neiskorištenih u 2016. (65,483 kB) Tekuće donacije Grada Makarske od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (41,472 kB) Konsolidirano financijsko izvješće 2017. (363,199 kB)