Uređenje i adaptacija prostorija Gradske knjižnice Makarska

NAZIV PROJEKTA: Uređenje i adaptacija prostorija Gradske knjižnice Makarska
FOND/PROGRAM: Javni poziv za predlaganje program Javnih potreba u kulturi RH za 2018. godinu, Ministarstvo kulture RH
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKATA: siječanj – studeni 2018. godine
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.773.659,00 KN
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 600.000,00 KN
VLASTITA SREDSTVA: 1.173.659,99 KN
NOSITELJ PROJEKTA: Grad Makarska
CILJ PROJEKTA: Adaptacija knjižnice u suvremeno opremljen i kvadraturom odgovarajući prostor sukladno standardima za knjižničnu djelatnost. Gradska knjižnica Makarska dobila je prostor koji udovoljava svim standardima, dječji odjel, prostor za čitaonicu, audiovizualni odjel, zavičajnu zbirku koja nije mogla biti adekvatno smještena i prezentirana, računala za korisnike te prostor za održavanje različitih događanja u knjižnici.