Viši stručni suradnik za realizaciju programa i projekata:Obavijest o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Klasa: 112-02/20-20/4

Ur. Broj: 2147/01-06/5-20-34

Makarska: 18. prosinca 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnojsamoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/4; URBROJ: 2147/01-06/5-20-3, objavljenog 11. studenog 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 123/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O ODGODI PROVOĐENJA PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme, za kandidate koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, zakazana je za 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozvani su na testiranje prema sljedećem rasporedu:

-u 08,00 sati - pisano testiranje

-u 10,00 sati - intervju

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata zakazana za 21. prosinca 2020. odgađa se.

Kandidati će naknadno biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

OBRAZLOŽENJE

 

Zbog problema izazvanih pandemijom bolesti COVID-19, a kako bi se zajamčila sigurnost svih kandidata i članova povjerenstva, odgađa se zakazana prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata.

 

            Grad Makarska

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.