Osnovna škola oca Petra Perice: Uspješno realiziran Erasmus+ projekt ,,Aktivan učitelj – motiviran učenik''

U posljednje dvije školske godine Osnovna škola oca Petra Perice bila je nositelj Erasmus + projekta "Aktivan učitelj - motiviran učenik" koji je odobren od Agencije za mobilnost i programe EU. Iako je projekt  završio 1. lipnja 2023. godine, mnoge aktivnosti i znanja stečena sudjelovanjem u njemu će se koristiti u daljnjem radu. Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus +, s iznosom od 14 678 €.

Glavni ciljevi projekta su bili uvođenje pedagoških inovacija i novih metoda s namjerom poticanja učenika na aktivnije sudjelovanje i razvijanje odgovornosti za učenje, razvijanje kreativnosti, uključivanje većeg broja učenika u izvannastavne aktivnosti te kvalitetniji individualni pristup u radu sa nemotiviranim učenicima. Željeli smo uvesti nove tehnologije u radu s učenicima kako bi na taj način osuvremenili nastavu, učinili je zanimljivom i potaknuli radoznalost učenika. Također, cilj je bio i internacionalizacija škole kroz suradnju s drugim školama na europskoj razini. Za cilj smo imali i  stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika putem mobilnosti i suradnje s drugim europskim školama.

Sam projekt je uključivao tri mobilnosti učitelja. Prva mobilnost u sklopu projekta  održala se u Parizu, od 20. ožujka do 26. ožujka 2022. godine. Tečaj, pod nazivom "Indoor and outdoor games" su pohađale učiteljica razredne nastave Lidija Ivanišević i Gorana Ribičić, učiteljica prirode, biologije i kemije. Učiteljice su se upoznale s brojnim digitalnim alatima i igrama koje su koristile u radu s učenicima, kao i za vrijeme terenske nastave.

Tečaj "Learnin Museum" održao se u Barceloni, od 16. svibnja do 20. svibnja 2022. godine, a pohađale su ga učiteljica razredne nastave Tanja Josipović i Irena Čapeta, učiteljica povijesti. Učiteljice su stečena znanja primijenile u radu s učenicima te je ponuđena nova izvannastavna aktivnost Turistički vodiči, za učenike razredne i predmetne nastave. Također, osuvremenile su nastavni procesi terensku nastavu koristeći digitalne alate u radu s učenicima.

Posljednja mobilnost u sklopu projekta se odvila u Helsinkiju, a tečaj pod nazivom Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland pohađale su ravnateljica Renata Gudelj i učiteljica razredne nastave Josipa Vitlić. Tečaj je uključivao posjete finskim školama te su polaznice stekle uvid u finski obrazovni sustav, koji slovi kao jedan od najboljih na svijetu.

Na mrežnoj stranici OŠ oca Petra Perice možete pogledati i ostale informacije vezane uz projekt te sve provedene aktivnosti.