Odluka o ljetnom radu u Dječjem vrtiću ''Biokovsko zvonce''

 Temeljem članka 34. stavak 2. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa Upravno vijeće na sjednici održanoj  05. lipnja 2020.g. donosi

   O D L U K U

O

LJETNOM  RADU  U DJEČJEM VRTIĆU "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA

I.

  Temeljem  prijava roditelja za ljetni rad Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska organizira ljetni rad u vremenu od 01.srpnja 2019. do 25. kolovoza 2020.godine. 

II.

  Ljetni  rad se organizira  u objektima:

· "Ciciban", Molizanskih  Hrvata 2 u Makarska, cjelodnevni boravak

· "Grdelin"-Tučepi, poludnevni jutarnji boravak

  Ustanova zadržava pravo izmjene navedenih objekata zbog potreba organizacije rada.

  III.

  Ljetni rad se organizira za djecu koja već koriste vrtić/jaslice.

  Upis djece u ljetni rad obavlja se u skladu s Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću "Biokovsko zvonce" Makarska.

  IV.

  Korisnik usluga prijavu za ljetni rad iskazuje popunjavanjem prijavnice uz uvjet podmirenja svih prethodnih obveza prema Vrtiću.

  Prijavnica za upis u ljetni rad se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internet stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 05.lipnja 2020.godine.

  Korisnik usluga dužan je dostaviti popunjenu prijavnicu Stručnoj službi u razdoblju od 08.lipnja do 15.lipnja 2020.godine.

  Korisnik usluga prijavljuje korištenje ljetnog rada za srpanj i kolovoz.

V.

  Ako Korisnik usluga  za vrijeme trajanja ljetnog rada odustane od korištenja usluga, DUŽAN je podmiriti  iznos za srpanj i kolovoz u cijelosti.

  U slučaju odustanka od korištenja ljetnog rada zbog bolesti djeteta roditelj-korisnik  usluga dužan je podmiriti troškove u skladu sa člankom 20. i 21. Pravilnika o  korištenju usluga Dječjeg vrtića " Biokovsko zvonce" Makarska.

  VI.

  Ukoliko Korisnik usluga  ne prijavi korištenje ljetnog rada, smatrat će se da je odustao od ljetnog rada.

VII.

Popis djece u vrtić/jaslice za ljetni rad po skupinama bit će objavljen 26. lipnja 2020. na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i Internet stranici Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća :

  Joško Kosović

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.