Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Makarskoj

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MAKARSKE

KLASA:013-03/23-01/1
URBROJ:2181-6-03-01-23-8
MAKARSKA, 10. svibnja 2023.

        Na osnovi članka 78. st 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), nakon provedenih izbora za predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu MAKARSKOJ 7. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada MAKARSKE na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU
O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU MAKARSKOJ

  1. Od ukupno 150 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 3 birača, odnosno 2,00%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3 birača, odnosno 2,00%. Važećih listića bilo je 3, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.
  2. Kandidati za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu MAKARSKOJ dobili su sljedeći broj glasova:

                 1. PREDRAG ARANĐELOVIĆ                                                                           3   glasa

Zamjenik: MIĆA GRAJIĆ

  1. Na osnovi članka 54. stavka 2. Zakona, utvrđuje se:

za predstavnika izabran je

PREDRAG ARANĐELOVIĆ

za zamjenika predstavnika izabran je

MIĆA GRAJIĆ

  1. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada MAKARSKE te na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije.PREDSJEDNICA

MARIJANA VISKOVIĆ