Obavijest učenicima srednjih škola i studentima: Prijavite se za sufinanciranje prijevoza!

Grad Makarska i ove godine nastavlja sufinancirati prijevoz  za učenike koji pohađaju programe srednjih škola izvan Makarske i studente.

Ukoliko učenik srednju školu pohađa van Makarske a smješten je u mjestu školovanja  roditelj/staratelj ostvaruje pravo na naknadu troška 10 povratnih karata. Uz popunjen obrazac zahtjeva roditelj/staratelj dužan je priložiti i potvrdu škole koju učenik pohađa, dokaz da učenik živi u mjestu školovanja - potvrda Učeničkog doma ili ugovor o podstanarstvu, ali i karte autobusnog prijevoznika u originalu. Rok za ostvarivanje ovog prava je 180 dana računajući od dana kupnje karte.

Grad Makarska nastavlja sufinanciranje prijevoza učenika koji se školuju izvan Makarske a na nastavu  putuju iz Makarske. U ovom slučaju Grad Makarska roditelju / staratelju ili udomitelju isplaćuje naknadu koja iznosi 25 posto iznosa dijela cijene mjesečne učeničke karte određene Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine, br. 95/23). Uz popunjen Obrazac zahtjeva obavezno se prilaže i preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja (obostrano), preslika dokumenta na kojem je vidljiv iban i oib roditelja/staratelja, te potvrdu o upisu učenika u srednju školu u školskoj godini 2023./2024.  Zahtjevi će se zaprimati i obrađivati do kraja školske godine.

Zahtjevi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola dostupni su na poveznicama ispod teksta.

Grad Makarska sufinancira i prijevoz redovnim studentima dodjelom jednokratne financijske potpore putem javnog poziva koji će biti objavljen sljedeći tjedan, nakon završetka natječaja za dodjelu studenskih stipendija koji je još uvijek u tijeku https://makarska.hr/novosti/objavljen-natjecaj-mjesecni-iznosi-studenskih-stipendija-povecani-u-svim-kategorijama