Obavijest o proceduri postavljanja reklama, tendi i vratnica u staroj gradskoj jezgri

Upravni odjel za razvoj Grada podsjeća sve zainteresirane korisnike/vlasnike poslovnih prostora, a posebno nove korisnike poslovnih prostora, na proceduru postavljanja reklama, tendi i vratnica sukladno Odluci o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/22,17,22,10/23).

Naime, Odlukom je propisano koja su prihvatljiva rješenja za reklame, tende i vratnice te koji su postupci vezani za njihovo postavljanje.

Reklame se, u pravilu, ističu neposredno iznad ulaznih vrata ili izloga, visine do 50 cm, u dužini vrata ili izloga ili se ističu pored vrata ili izloga, maksimalnih dimenzija 40 cm x 40 cm, a mogu se istaknuti i na okapnici tende. Dozvoljeno je postavljanje i pojedinačnih slova ili u četvrtastom okviru, maksimalne visine slova do 25 cm. Za postavljenje reklame potrebno je ishoditi odobrenje upravnog odjela, po prethodno dostavljenom vizualu predloženog rješenja. 

 

Tende mogu biti jednostrešne, uz pročelja te dvostrešne slobodnostojeće tende na terasama ugostiteljskih objekata. Sve tende trebaju biti jednobojne, bez isticanja natpisa sponzora i reklama. Za postavljanje tendi potrebno je prethodno ishoditi odobrenje nadležnog odjela Grada.

 

Vratnice ne smiju biti pune, kao vrata od konobe, niti su dozvoljena rolo vrata (kao rolete). Iznimno se dozvoljava izvedba rešetkastih vrata, mrežastih vrata na harmoniku, koja se postavljaju uz svijetli otvor te mrežastih rolo vrata, koja se postavljaju isključivo s unutarnje strane poslovnog prostora. Prije postavljanja vratnica potrebno je ishoditi suglasnost gradskog upravnog odjela, uz prethodno dostavljeni vizual predloženog rješenja te ishoditi odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

 

Zahtjevi za postavljanje reklama, tendi i vranica kao i Glasnici Grada Makarske u kojima je objavljena Odluka o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske( Glasnik Grada Makarske 8/22,17,22,10/23) dostupni su na poveznicama ispod teksta.