Novi projekt Vijeća za prevenciju

5.12.08.

U ponedjeljak je u zgradi Grada Makarske održana konferencija za novinare Vijeća za prevenciju Grada Makarske. Konferenciju su vodili Ivan Ivanda, zamjenik gradonačelnika te Marko Doljanin, pomočnik načelnika PP Makarska.
Vijeće za prevenciju Grada Makarske kreće s projektom istraživanja javnog mnijenja putem ankete koja se provodi u okviru projekta Policija u zajednici.

Cilj ankete je istraživanje specifičnih stavova građana o osjećaju sigurnosti u Makarskoj, kao i njihova zadovoljstva radom policijskih službenika makarske Policijske postaje.


Rezultat ankete poslužit će Vijeću za prevenciju i Policijskoj postaji Makarska u aktivnostima na povećanju razine osjećaja sigurnosti kod građana.
Anketa se provodi od 1. do 20. prosinca 2008. S obzirom na problematiku sigurnosti, a kako bi uzorak bio što reprezentativniji, provodit će se u suradnji s članovima Vijeća za prevenciju, gradskim institucijama, udrugama i udruženjima, a sve u cilju upoznavanja građana s radom Vijeća za prevenciju i uključivanja što šire populacije građana u rješavanje zajedničkih problema na području opće sigurnosti.
S obzirom da se radi o anonimnoj anketi, četiri su anketara, dobili precizne upute o njenom provođenju.
Uzorkom ankete obuhvatit će se najmanje 350 ispitanika - građana Makarske, starijih od 14 godina.
Anketa je vrlo jednostavna, a sastoji se od 13 pitanja. Njeno ispunjavanje ne traje duže od pet minuta.
Upitnik se sastoji od dvije skupine pitanja: prva skupina odnosi se na opće stanje sigurnosti u gradu, dok se druga skupine pitanja odnosi na učinkovitost policije u gradu.
U cilju što kvalitetnijeg upoznavanja građana s aktivnostima Vijeća za prevenciju, uz anketu je tiskan informativni letak koji Vam dostavljamo u prilogu.
O rezultatima provedenog istraživanja građane ćemo obavijestiti putem sredstava javnog priopćavanja, kao i o aktivnostima koje će se provesti na temelju rezultata.

LETAK VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA MAKARSKE