Natječaj - stipendije za uspješne studente 2020-2021

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18,  14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 01. listopada 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja 

grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u

  Republici Hrvatskoj čiji je prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50 

  (kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),

- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

  raspisivanja natječaja za stipendije i 

- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta.

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente je 1.000,00 kuna mjesečno za 

      deset (10) mjeseci akademske godine 2020/2021.

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za   

     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene 

     djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,   

     www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis 

    ocjena (prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50),

2. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj za dodatne bodove (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),

- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u 

  mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija).

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. prosječna ocjena svih položenih ispita i

2. socijalni položaj.

VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

KLASA: 602-01/20-01/4

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 01. listopada 2020.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.