Kruna projekta: Izrađen promotivni film o ljepotama Kotišine, glavni akteri domaće snage

U sklopu projekta ,,Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka'' Kotišina, čiji je nositelj Grad Makarska, izrađen je i promidžbeni film Kotišina u kojem su sažete sve ljepote ovog makarskog zaseoka, Biokovskog botaničkog vrta Kotišina i planine Biokovo. Osim promidžbe samog projekta, cilj filma je i promocija turističkih potencijala zaseoka Kotišina s naglaskom na obnovljenu kulturnu baštinu, prirodne ljepote Biokovskog botaničkog vrta Kotišina i sportsko-rekreativne sadržaje.

Akteri u filmu su domaće snage - članovi Atletskog kluba sv. Marko Speleološko-alpinističkog kluba EKSTREM, Hrvatskog planinarskog društva Biokovo, Biciklističkog kluba Makarska, dječaci Roko i Mateo, župnik Župe sv. Marka don Pavao Banić te predstavnici Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA.

Promidžbeni film Kotišina možete pogledati OVDJE