Konačna lista o dodjeli stipendija studentima s područja grada Makarske

 Na temelju članka 26. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli novčanih potpora studentima s područja grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 13/15), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 26. studenog 2020. godine donosi Zaključak o dodjeli stipendija studentima s područja grada Makarske i to:

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA

USPJEŠNIM STUDENTIMA (8)

Red. broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
1. MORE123 4,93 0 180
2. MZG123 4,78 0 180
3. PAMET55 4,78 0 180
4. MORE99 4,72 35 155
5. MORE127 4,53 30 150
6. MORE272 4,72 0 120
7. JETRA99 4,60 0 120
8. SUNCE56 4,54 0 120

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA

STUDENTIMA U DEFICITARNIM FAKULTETIMA (15)

Red. broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
1. LOPTA96 4,73 35 195
2. ESLR123 5,00 0 180
3. REMI684 4,56 0 140
4. IT30109 4,45 0 120
5. ETIKA98 4,44 0 120
6. VRATA45 3,90 0 100
7. LIMUN23 3,75 0 100
8. LUNA002 3,68 0 100
9. IVANA1 3,65 0 100
10. PIPIJA6 3,36 10 90
11. LANA162 3,11 10 90
12. A1B2C3 2,85 10 90
13. OTOK123 3,46 5 85
14. MM1010 3,45 0 80
15. SUNCE20 3,31 0 80

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA (7)

Red. broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
1. HUGO365 4,00 80 160
2. SUNCE20 3,97 90 150
3. MORE25 4,02 60 140
4. 123AVI 3,74 80 140
5. IVANA13 3,85 80 125
6. LOZ101 2,80 60 100
7. STR123 2,50 60 100

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

UMJETNIČKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA (5)

Red. broj Lozinka studenta/ice Prosjek ocjena Dodatni bodovi Ukupan broj bodova
1. LOTTA17 4,77 10 90
2. MAKAR12 4,77 10 90
3. MORE17 4,12 5 85
4. 5MAKAR 4,37 0 80
5. ADNAS2 4,18 0 80

KLASA: 602-01/20-01/3

URBROJ: 2147/01-06/1-20-17

Makarska, 26. studenog 2020. godine