JAVNI POZIV trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava za iskazivanje potreba za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Odluke o organiziranju provođenja rada za opće dobro bez naknade („Glasnik Grada Makarske“ broj 9/23) Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske objavljuje:

 

JAVNI POZIV
trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava za iskazivanje potreba za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade

  

Ovim Javnim pozivom pozivaju se trgovačka društva i ustanove u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava da iskažu potrebu za sudjelovanjem i organizaciji radova za opće dobro bez naknade radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Makarska.

Uvjete i način sudjelovanja u radovima za opće dobro bez naknade Grad Makarska i trgovačka društva i ustanove u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava, a koji iskažu potrebu za radom za opće dobro bez naknade, uredit će posebnim ugovorima.

Točno trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta radova za opće dobro bez naknade definirat će se ugovorom o radu opće dobro bez naknade između korisnika trgovačkog društva i ustanove u kojem Grad Makarska ima osnivačka prava i u kojem korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade.

Troškove za provedbu rada za opće dobro bez naknade i zaštite na radu podmirivat će Grad Makarska.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na web stranici Grada Makarske (https://makarska.hr/) i oglasnoj ploči Grada Makarske.

Zamjenik pročelnika
Krešimir Glibota, dipl. iur.

 

KLASA: 119-04/23-01/2
UR.BROJ: 2181-6-06-02-22-2
Makarska, 8. svibnja 2023.

 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.