JAVNI POZIV redovitim studentima s područja grada Makarske za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2020./2021.

JAVNI POZIV 
redovitim studentima s područja grada Makarske
za sufinanciranje prijevoza za akademsku godinu 2020./2021.

 1. Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja grada Makarske koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
  • da su redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog stručnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa;
  • da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj;
  • da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza imaju najmanje pet (5) godina prebivalište na području grada Makarske.
 2. Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti redoviti studenti prema sljedećim kriterijima:
  • studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Zagrebu Grad Makarska će sufinancirati dvije (2) povratne karte na relaciji Makarska-Zagreb-Makarska do 31. prosinca 2020. godine;
  • studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Splitu Grad Makarska će sufinancirati mjesečno dvije (2) povratne karte na relaciji Makarska-Split-Makarska do 31. prosinca 2020. godine;
  • studentima s prebivalištem na području grada Makarske koji studiraju u gradu Dubrovniku Grad Makarska će sufinancirati dvije (2) povratne karte na relaciji Makarska-Dubrovnik-Makarska do 31. prosinca 2020. godine.
 3. U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza do 31. prosinca 2020. godine, studenti su prijavom na ovaj Javni poziv obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • čitko ispunjeni obrazac Prijave koji se može preuzeti na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr ili osobno u sobi broj 5 zgrade Grada Makarske;
  • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu / semestar, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje prijevoza;
  • jednu (1) fotografiju za izradu pokaza (dimenzija osbna iskaznica ili putovnica);
  • dokaz o prebivalištu (na uvid).
  • Radi utvrđivanja prava studenata na sufinanciranje prijevoza, sukladno ovom Javnom  pozivu, Grad Makarska zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.
 4. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zgradu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava br. 1 (soba broj 5, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske), najkasnije zaključno s 02. studenog 2020. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane niti uvrštene u program sufinanciranja prijevoza redovitih studenata s područja grada Makarske.

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska

KLASA: 602-01/20-01/2
URBROJ: 2147/01-06/1-20-2
Makarska, 28. rujna 2020. godine
STARI STUDENTI:

P O Z I V 
redovitim studentima s područja grada Makarske
koji su korisnici prava na sufinanciranje prijevoza
autobusne karte  

Pozivaju se svi redoviti studenti s područja grada Makarske, koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza autobusne karte u akademskoj godini 2019./2020., da zaključno s danom 02. studenog 2020. godine (ponedjeljak) dostave u sobu broj 5 zgrade Grada Makarske ili putem emaila: obrazovanje@makarska.hr uvjerenje/potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu/semestar 2020./2021., izdanu od strane visokog učilišta na koji je student upisan kako bi i dalje mogao ostvariti navedeno pravo do 31. prosinca 2020. godine.

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska

KLASA: 602-01/20-01/2
URBROJ: 2147/01-06/1-20-2
Makarska, 28. rujna 2020. godine

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.